2009

Radobyčice-Podhájí, rekonstrukce ulic Jahodová, Lužní a Nad Úhlavou

25. 2. 2009 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

SVSMP připravuje v současné době k realizaci rekonstrukci ulic Jahodová, Lužní (západní část) a Nad Úhlavou (východní část) jako další etapu postupné obnovy komunikací v Radobyčicích-Podhájí. Zahájení stavby přichází v úvahu… Více

Rekonstrukce Skupovy ulice

20. 2. 2009 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Město Plzeň v současné době připravuje k realizaci další část rekonstrukce Skupovy ulice. Součástí stavby bude i dopravní napojení vnitrobloku Šimerovy ulice. Realizace má proběhnout v roce 2010. Celkové náklady stavby přesáhnou… Více

Stavební úpravy Žlutické ulice

20. 2. 2009 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

SVSMP v současné době připravuje k realizaci stavební úpravy Žlutické ulice v úseku od Remusu k Rabštejnské ul. Součástí stavby bude i bezprostředně navazující část Toužimské ulice. Stavba bude zahájena nejdříve na jaře roku… Více

Rekonstrukce městského kamerového systému

19. 2. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Městský kamerový systém (MKS), který je v majetku města Plzně, slouží ke sledování dopravy, veřejného pořádku a míst s potenciálním výskytem trestné činnosti, pomáhá při řízení dopravy, při zajišťování hromadných akcí na území města… Více

Dotace na údržbu cyklistických stezek

19. 2. 2009 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Město Plzeň připravuje na letošní rok dvě žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na údržbu cyklistických stezek. Více

Plán výstavby SSZ na křižovatce Rokycanská - Hřbitovní

16. 2. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V prvním pololetí roku 2009 proběhne výstavba nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce Rokycanská - Hřbitovní. Více

Terasy pod Divadlem J.K. Tyla v Plzni

Terasy pod Divadlem J.K. Tyla v Plzni

13. 2. 2009 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Současný stav bezprostředního okolí budovy Velkého Divadla J.K. Tyla zcela neodpovídá estetickým ani provozním nárokům kladeným na sadový okruh historického jádra města Plzně. Nově zpracovaný návrh úprav se toto snaží změnit a navazuje… Více

Cyklistická stezka Plzeň Nová Hospoda - Valcha

6. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V druhé polovině roku 2008 se realizovala cyklistická stezka, která propojila Novou Hospodu a Valchu. Více

Celoplošná oprava ulice Lužní a K Točně

Celoplošná oprava ulice Lužní a K Točně

4. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Plánovaná oprava ulic Lužní a K Točně v Radobyčicích byla zahájena v 07/2008. Více

Oprava komunikace Ke Kačí Louži

Oprava komunikace Ke Kačí Louži

4. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Oprava komunikace byla provedena po položení sítí. Více

Veřejné osvětlení v roce 2009

3. 2. 2009 | Autor: Haldová Vladislava

V roce 2009 se uskuteční několik projektů týkajících se veřejného osvětlení. Více

Pěstební opatření v Lesoparku Ostende

3. 2. 2009 | Autor: Janský Stanislav , Ing.

Oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně v únoru a březnu 2009 realizuje část pěstebních opatření dle projektu kanceláře GeoVision, s.r.o. "Lesopark Ostende". Více

Stavební úpravy ulice U Bachmače

Stavební úpravy ulice U Bachmače

2. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

SVSMP bude zajišťovat v r. 2009 stavební úpravy v ulici U Bachmače. Stavba bude realizována dle zpracované projektové dokumentace. Více

Studentská ulice na Lochotíně - stezka pro chodce a cyklisty

7. 10. 2008 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Na nedávno dokončenou stezku podél Karlovarské a Gerské třídy navázala další stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél Studentské ulice. Více

Výměna technologie měnírna Bolevec

26. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V rámci stavby bude realizována rekonstrukce rozvodny 22 kV a celková výměna stejnosměrné technologie ve stávajícím objektu měnírny Bolevec v Plzni, situované na ulici Kaznějovská č.o. 4 na pozemku p.č. 3616, k.ú. Bolevec. Více

Město Plzeň