2011

Informace o dopravě v Plzni za rok 2011

19. 11. 2012 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2011. Více

Pěstební opatření a dosadba dřevin v Borském parku

5. 12. 2011 | Autor: Kuták Petr, Ing.

V nejbližší době bude zahájena první etapa pěstebních opatření na dřevinách v historické části Borského parku podle projektu firmy Ing. Pavla Šimka – FLORART. Akce bude financována za podpory Státního fondu životního prostředí – operačního… Více

Stezka pro chodce a cyklisty ve Skupově ulici na Borech

23. 11. 2011 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Informace o zřízení nové stezky pro cyklisty ve Skupově ulici. Více

Cyklostezka v Borském parku

23. 11. 2011 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Informace o nové komunikaci pro cyklisty v Borském parku. Více

Oprava cest v lesoparku na Homolce

18. 11. 2011 | Autor: Kováříková Martina, Ing.

V lesoparku na Homolce byla zahájena první etapa opravy stávajících cest. Více

Likvidace SSZ v souvislosti se změnou dopravních intenzit

8. 11. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o plánovaném zrušení dvou světelných signalizačních zařízení na Domažlické třídě. Více

Zpráva o stavu SSZ v roce 2011

8. 11. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Stručný přehled výstavby a modernizace světelných signalizačních zařízení v Plzni v roce 2011 Více

Vypuštění Mlýnské strouhy

Vypuštění Mlýnské strouhy

19. 10. 2011 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Ve středu 26. října od 10:00 hodin proběhne odlov okrasných ryb z Mlýnské strouhy. Vypouštění nádrže bude zahájeno již tento pátek, tj. 21. října. Více

Rekonstrukce Mikulášského náměstí

Rekonstrukce Mikulášského náměstí

17. 10. 2011 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Mikulášské náměstí v Plzni bylo založeno jako klasické parkové náměstí v roce 1902 jako velkorysá reprezentativní úprava. Postupem doby došlo k výrazným kompozičním změnám, ale především k postupnému rozpadu základního… Více

Stezka v ulici 17. listopadu

23. 9. 2011 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Podél ulice 17. listopadu je zřízena stezka pro cyklisty. Více

Letničková sezóna 2011

Letničková sezóna 2011

23. 9. 2011 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

V letošním roce rozkvetly každoročně obnovované záhony v centrálních sadech města Plzně ve zcela jiném stylu než v předchozích letech. S posledními paprsky babího léta, kdy se s námi rozzářené květy jednoletých rostlin postupně… Více

Cervia 2011 aneb Mlýnská strouha v Itálii

25. 5. 2011 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

Město Plzeň se již tradičně účastní květinového festivalu v italském městě Cervia s názvem Cervia – Citta giardino, Maggio in fiore. Hlavním tématem plzeňské výstavní plochy se pro letošní rok stala Mlýnská strouha, nově zrekonstruovaná část… Více

Plzeň se prezentovala na veletrhu Flores KV v Karlových Varech

24. 5. 2011 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

Článek informuje o účasti města Plzně na prodejní výstavě květin a zahradní techniky „Flores KV 2011“ v Karlových Varech. Více

Rozšíření kamerového systému v Plzni

5. 4. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. Dosud monitorovalo veřejná prostranství 31 kamer, od 1. dubna 2011 k nim přibylo dalších čtrnáct, z nichž většina nově instalovaných je umístěna v městském obvodu Plzeň 2 -… Více

Obnova vodní nádrže v Plzni - Újezdě

Obnova vodní nádrže v Plzni - Újezdě

29. 3. 2011 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Obnovy se letos dočká vodní nádrž na návsi v Plzni-Újezdě, která je ve špatném technickém stavu a prakticky bez vody. Správa veřejného statku města Plzně má připraven projekt na její úplnou obnovu a změnu nevkusné betonové nádrže v… Více

Město Plzeň