2011

Cyklostezka v Borském parku

23. 11. 2011 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Borský park se v posledních letech postupně upravuje. Byl obnoven ústřední trávník, hlavní okružní cesta, velmi pěkný je nový vstupní prostor parku. V letošním roce byla "na řadě" úprava cesty vedoucí od hlavního vstupu do parku (proti ulici Politických vězňů) podél sportovního areálu a minigolfu k louce s dětským hřištěm s mašinkou.

Borský park u dětského hřiště s mašinkou

Cesta byla podélně rozdělena - jedna část je určena pro chodce, druhá pro cyklisty. Na cyklistickém pruhu je do oranžova zabarvený mlat, část pro chodce je z šedého drobného štěrku. Cestu lemují téměř v celé délce po obou stranách vzrostlé stromy a také stožárky nového veřejného osvětlení.

Borský park - pruh pro cyklisty

Velký důraz byl při návrhu úpravy kladen na minimalizaci rizika střetu cyklisty a chodce. Proto je prostor určený cyklistům jasně vymezen a cesta je navíc situována v okrajové části parku, kde se pohybuje méně chodců.  Pro zdůraznění režimu rozdělení cesty na část pro cyklisty a část pro chodce je záměr v příštím roce na cestě osadit cedule s obrázkem kola a chodce.

Borský park - nově upravená cesta

Město Plzeň