Kontakty

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Klatovská třída 10 a 12
301 00 Plzeň

IČ: 40526551

e-mail: svsinfo@plzen.eu
web: www.svsmp.cz

 

Spojovatelka

Telefon: 378 037 111

 

Podatelna a informační kancelář

Telefon: + 420 378 037 106, + 420 378 037 017

Provozní hodiny:

Pondělí 8,00 – 16,00
Úterý 8,00 – 15,00
Středa 8,00 – 16,00
Čtvrtek 8,00 – 14,00
Pátek 8,00 – 12,30

Pokladna pro veřejnost

Telefon: + 420 378 037 106, + 420 378 037 017

Provozní hodiny:

Pondělí 8,00 – 15,30
Úterý 8,00 – 12,00
Středa 8,00 – 15,30
Čtvrtek 8,00 – 12,00
Pátek    –

 

Způsoby podání:
1. Elektronicky:
a) Prostřednictvím elektronické pošty, elektronická adresa podatelny: svsinfo@plzen.eu
b) Prostřednictvím datové schránky (ID): 2hnk7u2

2. Písemně poštou či osobně
Adresa listovní podatelny pro osobní a poštovní přijímání dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě na přenosných nosičích dat je uvedena výše.

V případě potřeby je možno podat dokumenty pro SVSMP také na vrátnici SVSMP, Klatovská tř. 10, Plzeň (vedlejší vchod u bankomatu České spořitelny), a to v pracovní dny od 6,00 do 18,00 (podání včetně potvrzení o přijetí dokumentu).

Informace k podání SVSMP (DOC, 73 kB) 

 

Parkovací karty

Parkovací karty pro území města Plzně vydává Parking PMDP - Zákaznické centrum PMDP, Denisovo nábřeží 12, 301 00 Plzeň, tel. +420 378 035 420.

Veškeré informace naleznete na internetové adrese:
http://www.parkingplzen.cz/cz/kontakt/

  

Dispečink

Na dispečink je možno v pracovní dny od 6:00 - 18:00 hod hlásit závady na zařízení ve správě SVSMP
na tel. 724 100 416
a v pracovní dny v noční době od 18:00 do 6:00 hod,  o sobotách, o nedělích a o svátcích na záznamník
na tel. 378 037 116.

Týká se především:

Sjízdnosti komunikací
- výtluky v silničním tělese, narušená celistvost povrchu komunikace, propady.

Závad na dopravním značení a zařízení
- poškození zábradlí, svodidel, silničních zrcadel, chodníkových sloupků,
- chybějící nebo poškozené dopravní značení.

Zeleně
- vandalismus, závady způsobené přírodními podmínkami.

Parkovacích automatů
- poruchy funkčnosti.

Informačního a orientačního systému
- poškození orientačních map a sloupků se směrovkami.

V nočních hodinách je na tel. 724 100 416 možno hlásit pouze vážné závady bránící sjízdnosti místních komunikací s vyjímkou zimní údržby komunikací.

Pozn.:
Státní silnice na území města Plzně jsou ve správě ŘSD Plzeň a krajské komunikace na území města Plzně jsou ve správě SÚS Plzeňského kraje.

 

Zimní údržba komunikací

Závady ve sjízdnosti vybraných místních komunikací ve správě SVSMP (dle mapy) týkající se zimní údržby je možno hlásit na dispečink společnosti SAFEROAD Czech Republic s.r.o., na tel. 725 456 860, 725 456 861, 377 226 226.

U místních komunikací nezařazených v plánu ZÚ SVSMP (dle mapy) zajišťují zimní údržbu jednotlivé Úřady městských obvodů dle svých operačních plánů ZÚ. U chodníků, cyklistických stezek, náměstí apod. zajišťují zimní údržbu rovněž jednotlivé Úřady městských obvodů dle svých operačních plánů ZÚ.

Státní silnice na území města Plzně jsou ve správě ŘSD Plzeň a krajské komunikace na území města Plzně jsou ve správě SÚS Plzeňského kraje.

 

Veřejné osvětlení

Poruchy funkčnosti, především závady na instalaci s možností úrazu elektrickým proudem je možno hlásit na dispečink PMDP a.s. (středisko veřejného osvětlení) na tel. 371 655 058.

 

Ověřování inženýrských sítí

Sítě veřejného osvětlení a světelné signalizace
Klatovská 10, 1. patro, kancelář č. 103

e-mail: musilova@plzen.eu
telefon: 378 037 074
Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00-15:30
(v době 11:00-12:00 přestávka na oběd)

 

Sítě dopravních podniků
Denisovo nábřeží 12, 4. patro, kancelář č. 46

telefon: 377 185 115
Úřední hodiny: každý den 6:30-14:00

Město Plzeň