2008

Informace o dopravě v Plzni za rok 2008

27. 11. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. V souvislosti s další výstavbou nových cyklostezek… Více

Vánoce 2008 – světelná výzdoba města

Vánoce 2008 – světelná výzdoba města

20. 11. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Jako minulé roky, tak i letos bude centrum města vyzdobeno světelnou výzdobou na veřejném osvětlení. Montáž výzdoby byla zahájena 15. listopadu a kromě stromu na náměstí Republiky by měla být hotová do 30. listopadu, kdy se rozsvítí vše,… Více

Dopravní opatření Štefánikova ulice

Dopravní opatření Štefánikova ulice

7. 11. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Hlavním cílem stavby bylo zajistit větší bezpečnost chodců při přecházení přes Štefánikovu ulici v Plzni - Černicích v blízkosti obytných zón v ulicích U Školy a Studniční. Více

Intenzity dopravy na objízdných trasách v průběhu uzavírky Americké třídy v Plzni

22. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Od poloviny dubna 2008 probíhá v Plzni rekonstrukce Americké třídy. V souvislosti s jejím postupným uzavíráním byly sledovány změny v intenzitách provozu na okolních komunikacích s cílem zjistit podrobnější informace o … Více

Radiová ulice - oprava povrchu vozovky

Radiová ulice - oprava povrchu vozovky

14. 10. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Na základě schváleného plánu oprav byla provedena celoplošná oprava povrchu vozovky v úseku Popelnicová - Školní včetně křižovatky Radiová x Školní Více

Nasvícené přechody pro chodce

7. 10. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V rámci stavebních opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu a ochrany chodců na komunikacích na území města Plzně budou realizovány další nasvícené přechody pro chodce. Více

Vyhořelý bývalý vrtulníkový hangár č.13 na Borských polích v Plzni

Vyhořelý bývalý vrtulníkový hangár č.13 na Borských polích v Plzni

7. 10. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Dne 13.9.2008 došlo k vyhoření objektu bývalého vrtulníkového hangáru na Borských polích v Plzni. Více

Oprava chodníku v Lipové ulici

2. 10. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Oprava chodníku v Lipové ul. v úseku od ul. Pod Všemi svatými směrem k ul. Na Roudné. Více

Oprava komunikace v ulici K Stráži

Oprava komunikace v ulici K Stráži

2. 10. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Oprava komunikace v ul. K Stráži byla provedena v úseku nad křižovatkou s ul. K Ráji. Více

 Rekonstrukce parku na Husově náměstí již probíhá

Rekonstrukce parku na Husově náměstí již probíhá

2. 10. 2008 | Autor: Kuták Petr, Ing.

V měsíci září začala úprava parku na Husově náměstí, která je podrobně popsána v článku ing. Cílkové. Práce (obnova pěších tras, modelace terénu, vegetační úpravy atd.) probíhají v plném proudu a budou dokončeny včetně obnoveného mobiliáře… Více

Propustek ul. V Břízkách – Radčice

Propustek ul. V Břízkách – Radčice

30. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Stávající nevyhovující propustek bude zkapacitněn a nahrazen novým propustkem.Postaven bude z rámů Beneš 2 x 1m. Koncová křídla budou taktéž z prefabrikátů Beneš. Nosnou konstrukcí propustku budou jak rámy prefabrikátů Beneš tak i… Více

Lávka přes náhon v Křimicích

Lávka přes náhon v Křimicích

30. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Nevyhovující stávající lávka s nosnou ocelovou konstrukcí bude nahrazena novou dřevěnou lávkou s ocelovými výztuhami. Nová lávka je situována do místa stávající, což se odrazí na minimální úpravě předmostí. Začátek úpravy je daný začátkem… Více

Stavební úpravy Dobrovského ulice

Stavební úpravy Dobrovského ulice

30. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V návaznosti na již realizovanou rekonstrukci plynovodu a vodovodu v ulici Dobrovského bude začátkem měsíce října zahájena rekonstrukce komunikace v úseku od ulice E. Beneše ke Klatovské. Více

Rekonstrukce trakčního vedení a veřejného osvětlení Zborovská ulice

Rekonstrukce trakčního vedení a veřejného osvětlení Zborovská ulice

26. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V rámci stavby bylo realizováno zřízení nové stezky pro cyklisty s chodníkem, rekonstrukce trolejbusového vedení a úprava veřejného osvětlení na společných stožárech s novým kabelovým rozvodem. Více

Oprava chodníků na náměstí Míru

Oprava chodníků na náměstí Míru

25. 9. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Koncem měsíce října 2008 bude zahájena 1. etapa opravy chodníků na náměstí Míru před budouvou Českého rozhlasu. Více

1 | 2 | | | | ... 6 Další
Město Plzeň