2008

Intenzity dopravy na objízdných trasách v průběhu uzavírky Americké třídy v Plzni

22. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Od poloviny dubna 2008 probíhá v Plzni rekonstrukce Americké třídy. V souvislosti s jejím postupným uzavíráním byly sledovány změny v intenzitách provozu na okolních komunikacích s cílem zjistit podrobnější informace o rozdělení dopravního proudu, který dříve po Americké jezdil.

Byly porovnávány hodnoty z března (stav před uzavírkou), května (uzavřena část od Mrakodrapu ke Škroupově ulici) a září 2008 (zprovozněn objezd u Mrakodrapu, uzavřena část od Martinské ke Klatovské).

Porovnání intenzit dopravy na objízdných trasách a na Americké třídě v průběhu roku 2008 - počet vozidel za 24 hodin (pracovní den)

profil

 

stav

březen -

před uzavřením

stav

květen

změna

květen proti

březnu

stav

září

stav

září proti

březnu

Belánka

levé odbočení

z Klatovské do ul. U Trati

3 100

3 800

+ 20%

3 900+ 25%

Belánka

výjezd z ul. U Trati

všechny pruhy

11 60013 100+ 13%13 700+ 18%

U Trati

výjezd do Mikulášské

oba pruhy

5 1006 300+ 22%5 300+ 3%

U Práce

levé odbočení

z Klatovské do Americké

4 4001 900- 57%0- 100%

U nádraží

výjezd z Americké

všechny pruhy

5 2003 100- 40%3 700- 28%

Pozn.: Intenzity byly zaokrouhleny na stovky vozidel za 24 hodin.

Z uvedené tabulky vyplývá, že se podstatná část dopravy z Americké přesunula na ulici U trati, ale vzhledem k běžným zdejším intenzitám není tento nárůst nikterak dramatický. Ve směru k nádraží a Mikulášské ulici je pak patrný vliv otevření kruhového objezdu u Mrakodrapu, kdy se část dopravy na východní polovinu Americké vrátila.

Bude jistě zajímavé dále sledovat vývoj naměřených intenzit v návaznosti na postupné dokončování rekonstrukce a hlavně v souvislosti s probíhající diskusí, zda je vůbec kompletní zprůjezdnění Americké třídy pro veškerou dopravu nutné.

Graf_K120/1Graf_K120/2Graf_K501Graf_K118

V grafech z křižovatek Klatovská-U trati (K120), U trati-Mikulášská (K501) a Sirková-Americká (K118) je pak dobře patrný vývoj intenzit provozu během 24 hodin srovnaný podle sledovaných období.

Město Plzeň