2013

Informace o dopravě v Plzni za rok 2013

8. 10. 2014 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2013. Více

Městský kamerový systém k 31.12.2013

25. 2. 2014 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o rozšíření městského kamerového systému v roce 2013 Více

Smíšená návěstidla SSZ pro chodce a cyklisty v Plzni

19. 12. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Koncem roku 2013 došlo na několika křižovatkách v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Proč? Více

Přejmenování zastávek MHD v Plzni je završeno

19. 12. 2013 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Článek informuje o ukončení procesu přejmenování názvů zastávek, které se zrealizovalo 15.12.2013. Více

Častý vandalismus v okružních městských sadech

3. 12. 2013 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

Okružní městské sady, zelený smaragd kolem historického jádra města Plzně, se pomalu ukládají ke svému spánku. V letošním roce těšily statisíce lidí při krátkých procházkách, hostily desítky kulturních a společenských akcí, zpestřovaly… Více

Celoplošná oprava vozovky v ul. U Velkého rybníka v Plzni

7. 11. 2013 | Autor: Pojerová Miroslava

V měsíci květnu letošního roku byla realizována akce "Celoplošná oprava vozovky v ul. U Velkého rybníka v Plzni". Bylo provedeno odfrézování stávajícího nevyhovujícího asfaltového povrchu, lokální výměna a oprava… Více

Tylova ulice - rekonstrukce autobusové zastávky

7. 11. 2013 | Autor: Pojerová Miroslava

V měsíci dubnu letošního roku byla realizována rekonstrukce zálivu MHD V Tylově ulici u budovy ZČU ve směru do centra. Součástí bylo zrušení pravého jízdního pruhu komunikace Tylova, umístění zálivu do tohoto prostoru a úprava… Více

Plaská 9-15 – oprava chodníku ve vnitrobloku

7. 11. 2013 | Autor: Pojerová Miroslava

V měsíci dubnu letošního roku byla realizována akce "Plaská 9-15 – oprava chodníku ve vnitrobloku". Byla provedena výměna původního litého asfaltu za nový asfaltový povrch včetně výměny záhonových obrubníků  a úprava odvodnění… Více

Park na náměstí Milady Horákové – obnova cest

7. 11. 2013 | Autor: Kováříková Martina, Ing.

V parku na náměstí Milady Horákové v letošním roce proběhla oprava další části cest. Více

Školní ulice – celoplošná oprava komunikace

Školní ulice – celoplošná oprava komunikace

17. 10. 2013 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

V měsíci říjnu letošního roku byla realizována akce „Školní ulice – celoplošná oprava komunikace“. Více

Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni

Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni

17. 10. 2013 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

V měsíci srpnu letošního roku byla realizována akce „Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni“. Více

Obnova cest v Borském parku – nové cesty k viaduktu

Obnova cest v Borském parku – nové cesty k viaduktu

16. 10. 2013 | Autor: Kuták Petr, Ing.

V Borském parku a lesoparku jsou postupně obnovovány pěší cesty. V letošním roce (2013) byla dokončena další etapa úpravy cest vedoucích k viaduktu pod železniční tratí. Více

Vyhlídka pod Mikulášským hřbitovem

Vyhlídka pod Mikulášským hřbitovem

16. 10. 2013 | Autor: Kuták Petr, Ing.

V letošním roce (2013) byla dokončena cesta na vyhlídku pod Mikulášským hřbitovem. Více

Přejmenování zastávek se blíží

10. 10. 2013 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Článek informuje o přejmenování zastávek MHD, ke kterému dojde ke dni 15.12.2013. Více

Co nového v arboretu Sofronka?

2. 9. 2013 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Na severním okraji Plzně, na začátku rozsáhlého komplexu lesů, mezi Kamenným a Seneckým rybníkem, se nachází ráj borovic – arboretum Sofronka. Ještě před nedávnem o něm nikdo moc nevěděl: jako pracoviště Výzkumného ústavu lesního… Více

Město Plzeň