2013

Co nového v arboretu Sofronka?

2. 9. 2013 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Na severním okraji Plzně, na začátku rozsáhlého komplexu lesů, mezi Kamenným a Seneckým rybníkem, se nachází ráj borovic – arboretum Sofronka. Ještě před nedávnem o něm nikdo moc nevěděl: jako pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství bylo laické veřejnosti téměř nepřístupné. Teprve po tom, co se stalo součástí Správy veřejného statku města Plzně (2010), bylo zpřístupněno veřejnosti a zakrátko vešlo do obecného povědomí jako místo, které stojí za to navštívit. Na své si zde přijdou nejen odborníci přes dendrologii, ale i laická veřejnost a děti. Z arboreta se během velmi krátké doby stala základna pro různé akce pro mládež, pro rodiny s dětmi, ale především pro lesní pedagogiku.

Lesní pedagogika je poměrně mladý obor, jehož hlavním úkolem je přiblížit dětem zábavnou formou prostředí lesa se všemi jeho funkcemi. Prohlubuje zájem o les, objasňuje význam hospodaření v lese a umožňuje bezprostředním kontaktem s přírodou vnímání lesa všemi smysly. 

Oplocený areál arboreta má rozlohu 26 ha a zahrnuje i dva malé rybníčky, Vydymáček a Rozkopaný. Před dvěma lety vznikl projekt, který umožňuje využít horní plochy arboreta pro lesní pedagogiku. V části, kde byl vysázen provenienční pokus nepříliš vhodného severoamerického druhu borovice Banksovy a došlo k jejímu poškození mokrým sněhem, vznikla myšlenka vytvořit zookoutek – obůrku se zvěří a s pozorovatelnami pro děti (viz obrázky). Lesní zvěř tak bude možné pozorovat v přirozeném prostředí.

U rybníka Vydymáček bude vybudováno molo nad vodní hladinou s otvorem na pozorování vodního světa. Další možností bude pozorování mokřadu u rybníčka Rozkopaného z povalového chodníčku a v plánu je vybudování naučné stezky s geologickou problematikou.

Součástí projektu jsou i takzvané přírodní učebny pro celodenní výukové programy, které budou moci využívat pedagogové a školní kolektivy k samostatné výuce. Některé už byly realizovány v roce 2012. Jedná se především o „lesní učebnu“ (viz obrázek) se stylovými dubovými sedátky a stolky a dále pak velké dubové lavice, umístěné na atraktivních místech arboreta.

V souladu s novou koncepcí bylo poskytnuto „ přístřeší“ pro lesní školku Větvička, která má zázemí u rybníčka Rozkopaného (viz obrázek).

Rozpočet celé akce, která má být dokončena již v letošním roce, je cca 2 miliony korun a na jeho financování se spolupodílí Úřad městského obvodu Plzeň 1 a Správa veřejného statku města Plzně.

     Oplocení obůrky s pozorovatelnou     Stodůlka pro zvěř s krmelcem

     Venkovní učebna     Prostor lesní školky Větvička

Město Plzeň