2010

Informace o dopravě v Plzni za rok 2010

13. 10. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF. Základní ukazatele Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení. … Více

Dopravní průzkumy na podzim 2010

16. 2. 2011 | Autor: Janda Martin, Bc.

Článek popisuje výsledky přepravních průzkumů (obsazenost vybraných linek MHD), které realizovala SVSMP v průběhu podzimu 2010. Více

Reakce cestujících na změny v MHD uskutečněné v roce 2010

20. 12. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Článek informuje o výsledcích průzkumu veřejného mínění o změnách v MHD, které nastaly po 27.08.2010. Více

Mlýnská strouha je parkem roku

25. 10. 2010 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Obnovená část sadového okruhu města Plzně - Mlýnská strouha byla vyhlášena parkem roku 2010. Soutěž každoročně vyhlašuje Svaz zakládání a údržby zeleně. Cílem soutěže je ohodnotit nová díla v oboru zahradní architektury. Mlýnská strouha… Více

Úprava křižovatky K317 Gerská x Studentská

14. 9. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Článek informuje o připravované úpravě jízdních pruhů a světelné signalizace v křižovatce Gerská x Studentská v Plzni na Lochotíně. Více

Optimalizace MHD v Plzni a její přehled

8. 9. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Jedná se o "rozcestník" k článkům, které se týkají Optimalizace provozu MHD v Plzni. Více

Provozní doby SSZ na křižovatkách v Plzni

7. 9. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Přehled provozních dob světelné signalizace na křižovatkách v Plzni Více

Často kladené otázky k Optimalizaci MHD

30. 8. 2010 | Autor: Janda Martin, Bc.

Odpovědi na často kladené otázky k optimalizaci MHD. Více

Standardy pro návrh systému MHD

30. 8. 2010 | Autor: Janda Martin, Bc.

Vysvětlení pojmu Standard v MHD a jeho členění. Více

Financování provozu městské dopravy

30. 8. 2010 | Autor: Janda Martin, Bc.

Zjednodušený popis principů financování veřejné dopravy. Více

Přepravní průzkumy jako jeden z podkladů pro návrhy

30. 8. 2010 | Autor: Janda Martin, Bc.

Článek popisuje přepravní průzkumy provedené jako podklad pro realizaci projektu Optimalizace provozu MHD v Plzni. Více

Příprava optimalizace provozu MHD v Plzni

30. 8. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Článek popisuje proces přípravy optimalizace MHD, počínaje studií DHV a ustavením pracovní skupiny. Více

Vozidlové detektory - typy, rozdělení, funkce

26. 8. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Vzhledem k velké hustotě silničního provozu ve městě se klade stále větší důraz na maximální využití kapacity křižovatek. Toho se dosahuje tzv. dynamickým řízením, kdy křižovatka operativně reaguje na aktuální poptávku chodců, MHD a … Více

Realizované stavby v cyklistické dopravě v roce 2009

18. 6. 2010 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

V roce 2009 a na začátku roku 2010 bylo dokončeno několik staveb, které zlepší podmínky pro cyklistickou dopravu v Plzni. Více

Optimalizace provozu MHD v Plzni

15. 6. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Článek přibližuje schválený návrh optimalizace provozu městské hromadné dopravy v Plzni, podle něhož začnou jezdit tramvaje, autobusy a trolejbusy od 28. srpna 2010. Více

Město Plzeň