2010

Často kladené otázky k Optimalizaci MHD

30. 8. 2010 | Autor: Janda Martin, Bc.

Otázka:
Potěšilo mě, že bude jezdit nová autobusová linka ze Skvrňan na Borská Pole a na Bory, ale jako student ZČU musím říct, že mi nevyhovují doby odjezdů autobusů. Jde zejména o ranní hodiny, kdy autobusy přijíždějí k univerzitě v 8:25 a 9:23, ale vyučování začíná v 8:25 a 9:20.

Odpověď:
Zde narážíme na problém: V případě plánování a organizování dopravy se snažíme, aby autobusy jezdily v pravidelných intervalech, které se budou každou hodinu opakovat a budou tak snadno zapamatovatelné (15, 30, 60 minut apod.), což umožňuje skládat k sobě jízdní  řády různých linek tak, aby nedocházelo k souběhům spojů. Porovnejte například jízdu z Bor k ZČU (linka č. 24, linka č. 30) nebo jízdu v opačném směru (linka č. 24, linka č. 30).

V dopoledních hodinách mají tedy obě linky pravidelný interval 15 minut, který je koordinován tak, aby byl mezi autobusy průměrný odstup 7,5 minuty (pouze v době před 3. vyučovací hodinou v 9:20 je tam jeden spoj navíc).

Problém je zde na straně ZČU. Časy začátků a konců vyučovacích hodin si každá škola stanovuje sama. Existují školy, které mají začátky hodin vždy „v celou“ od 7:00 do 19:00, takže se časy dají krásně pamatovat a lze podle toho snadno koordinovat městskou dopravu.
Oproti tomu ZČU měla vyučovací hodiny odstupňované po 55 minutách (7:30, 8:25, 9:20, 10:15, 11:10, 12:05, 13:00, …)

Co s tím? Pokud uděláme jízdní řády linek 24 a 30 tak, aby se časy odjezdů opakovaly po 55 minutách, bude to sice navazovat na začátky vyučování, ale pro běžné cestující to bude chaotický a nezapamatovatelný jízdní řád. Pokud linku 30 necháme a linku 24 upravíme, zničíme tím koordinaci mezi linkami 24 a 30, takže se tu a tam stane, že pojedou dva autobusy za sebou, jeden plný a druhý poloprázdný.

Najít za těchto okolností řešení, které by vyhovělo všem požadavkům, je prakticky nemožné.

Otázka:
Proč byla zrušena linka 39 z centra na Bílou Horu? Jak se teď dostanu na Jateční?

Odpověď:
V únoru 2010 jsme na linkách číslo 20 a 39 z centra na Bílou Horu prováděli přepravní průzkumy, které měly za úkol zjistit využití jednotlivých spojů a jednotlivých zastávek. Linka 20, která vede téměř souvisle obydlenou oblastí (centrum, Kaufland, Roudná) je poměrně dost využívaná, zatímco linka 39, která vede z centra přes oblast s minimálním osídlením, zato s řadou průmyslových podniků, je využita výrazně méně. Většina cestujících pak jede z centra až na Bílou Horu a je jim tedy jedno, kterou trasou se dostanou do cíle. Další cestující používali linku 39 k tomu, aby popojeli třeba jen jednu dvě zastávky od nádraží ke Gambrinusu. Zbývá poměrně malá skupina lidí, kteří používali linku 39 skutečně jen proto, aby vystoupili či nastoupili v zastávkách ležících mezi Stavebními stroji a Bílou Horou, žel.st. Těch ale není mnoho, například zastávky Kovošrot a Čistící stanice využilo ve směru na Bílou Horu pouze po devíti cestujících za den, ve směru opačném pouze 10 a 6 lidí za den, ačkoliv tudy denně projíždí 25 spojů linky 39 v každém směru.

Svůj vliv mělo i vytížení jednotlivých spojů. Například využití každého jednoho spoje linky 39 vedeného v ranní špičce z centra směrem na Bílou Horu se pohybovalo v rozmezí 6 – 12 cestujících, běžný autobus má přitom kapacitu 30 míst k sezení a další místa k stání. S ohledem na to, že zastávky Jateční, Jatky, Kovošrot a Čistící stanice jsou i nadále obsluhovány linkami 28, resp. 30, bylo tedy rozhodnuto o zrušení linky číslo 39 a převedení volné kapacity na linku č. 20.

Otázka:
Dojíždím pravidelně do práce z Vinic na Borská Pole. Dnes cestuji bez přestupu linkou 41, nově to bude problém, protože linka 41 pojede z Vinic přes CAN do Křimic a na Borská Pole bude jezdit trolejbus číslo 15, který na CAN nezajíždí. Proč došlo k této změně?

Odpověď:
V sobotu 28. srpna dochází ke zprovoznění nové trolejbusové trati z centra města na Borská Pole a na Novou Hospodu. Jízdní řád trolejbusu a rozsah provozu je navržen tak, aby trolejbus dokázal svou kapacitou zcela nahradit autobusovou linku 41.

V situaci, kdy je v trase z centra města na Borská Pole veden trolejbus nabízející dostatečnou kapacitu, není možné vést souběžně s ním i autobusovou linku. Obyvatelé Vinic budou mít při cestě na Borská Pole možnost využít přestup u CAN na linku číslo 18,  která bude vedena v trase CAN – Borská Pole, Teslova. Trolejbusy budou v této zastávce začínat, není třeba mít obavy z nástupu do přeplněného trolejbusu. Tato linka bude nabízet spoje v době začátků a konců směn na Borských Polích (tedy v době kolem 6., 14., 18. a 22. hodiny), ve zbývajícím čase bude nutné přestoupit na linku číslo 15 v Koperníkově ulici (eventuálně 2 přestupy s použitím tramvajové linky č. 4).

Uvědomujeme si, že tento přestup není ideální, proto plánujeme úpravu umístění zastávek na lince 41 v Husově ulici tak, aby byla přestupní vzdálenost mezi linkami 15 a 41 co nejkratší. Tato akce však bude dlouhodobá, protože vyžaduje provedení rekonstrukce příslušného úseku Husovy ulice. Obecně je bráno, že jeden přestup pro pohyb mezi čtvrtěmi města je akceptovatelným standardem, není zkrátka možné zajistit všem obyvatelům Plzně přímé spojení odkudkoliv kamkoliv.

Na lince 41 se zvýšil počet velkokapacitních autobusů značky Solaris (před optimalizací 5 ze 14, nově 8 z 12), v cílovém stavu by zde žádné „krátké“ vozy jezdit neměly. Další Solarisy se tak na lince objeví přibližně v horizontu dalších dvou let, kdy se očekávají nákupy nových autobusů. Situaci s dopravou na Borská pole budeme dále sledovat a na základě vyhodnocení obsazenosti jednotlivých spojů mohou být provedeny korekce (např. posílení linky č. 18).

Otázka:
Od září došlo k omezení provozu na lince 13 v Doubravce, a to prakticky po celý den. Mohu se zeptat proč?

Odpověď:
Optimalizace městské dopravy byla založena na principech posílení dopravy v těch úsecích, kde linku využívá větší množství lidí a naopak omezení tam, kde lidé jezdí málo. Na lince 13 jsme v letošním roce prováděli přepravní průzkumy, z nichž vyplynulo, že linka 13 je nejvíce využívána v úseku Čechurov – centrum města, ve zbývajících úsecích je využití sotva poloviční. Proto byla linka rozdělena na dvě větve, stávající 13 byla omezena a nově byla zavedena linka 10 doplňující třináctku z Čechurova do centra, kde je ukončena na autobusovém nádraží. Vše je patrné z přiloženého grafu (Počet přepravených osob na lince č. 13 - pracovní den /pdf, 105 kB/).

Ohledně využití jednotlivých spojů: V souboru 13 Stav. stroje.JPG najdete graf zachycující počty cestujících projíždějících zastávkou Stavební stroje, lze jej tedy považovat za ukázku toho, kolik cestujících denně projede linkou 13 v úseku mezi centrem města a Doubravkou. Sloupce ukazují počty cestujících za každou čtvrthodinu, barva určuje směr jízdy.

Praktické výstupy z grafu: linka číslo 13 nabízí ráno v daném místě pět až šest spojů za hodinu, dopoledne pak čtyři (viz jízdní řád) . Kapacita jednoho trolejbusu je počítána jako 50 cestujících (při pohodlném obsazení 30 sedících a 20 stojících; maximální kapacita vozidla je ovšem až 90 lidí na úkor kultury cestování). Při pěti spojích za hodinu je nabízená kapacita 5x50 = 250 míst, to je cca 63 za čtvrt hodiny. Cestujících však za čtvrt hodiny jede podle grafu pouze cca 40. V době školní špičky mezi 7. a 8. hodinou se kapacita navyšuje na 300 míst, to je 75 za čtvrt hodiny. I zde jede cestujících pouze max. 55-70, stále tedy v limitu. Dopoledne je nabízená kapacita jeden spoj po 50 místech za čtvrt hodiny, také zde je vše v pořádku, cestujících není nikdy víc jak 40.

Pokud i přesto máte pocit, že dochází k přeplňování některých spojů nad únosnou mez, uvítáme, když nám sdělíte, které to jsou (potřebujeme čas a jméno zastávky, k níž k tomuto dochází). Situaci prověříme a pokusíme se nalézt nějaké řešení, jak linku v tomto období posílit.

Otázka:
Využívala jsem linku 20 z nám. Republiky na Bílou Horu. Podle změny od 28.8. jezdí tato linka přes nám. Republiky pouze jedním směrem. Mohu nastoupit na této stanici a pokračovat přes Mrakodrap, aniž bych musela vystoupit a znovu nastoupit.

Odpověď:
Autobus je v centru města ukončen blokovým objezdem, tedy z Bílé Hory přes náměstí Republiky, Americkou, Sady Pětatřicátníků a zpět na Bílou Horu. Na čelním displeji autobusu je sice při jízdě do města uváděna zastávka Mrakodrap, je to však jen pro lepší přehlednost (pokud by jezdil celou trasu s nápisem Bílá Hora, nic by to nevypovídalo o tom, kam jede).
Tady ale pozor – pokud autobus jede do vozovny, má na displeji nápis Muzeum a dál pak pokračuje rovně Prokopovou ulicí k vozovně.

Jízdní řád je sestaven tak, aby autobus zastávkou Mrakodrap pouze projížděl, řidič pak je povinen ponechat cestující ve vozidle. Nebude nutit cestující vystupovat a zase nastupovat.

Otázka:
Proč už nejezdí linka 21 na Novou Hospodu?

Odpověď:
Linka 21 byla o víkendu zkrácena pouze na úsek Litice – Bory, a to z důvodu malého využití v úseku Bory – Nová Hospoda a také z důvodu náhrady linkou 15 a 29. V pracovní dny pak byla trasa linky mírně pozměněna, linka nekončí na Nové Hospodě, ale jen na kruhovém objezdu na křižovatce Domažlické a Folmavské.

Na lince byly prováděny přepravní průzkumy a bylo zjištěno, že většina spojů veze velmi málo cestujících, zejména v koncovém úseku na Novou Hospodu autobus jezdil občas i prázdný. Provozování takového spoje je tedy neekonomické. Spojení z Nové Hospody směr Borská pole a Jižní Předměstí je zajištěno spoji linky č.15.

Otázka:
Děti, které dojížděly z Nové Hospody do školy na Bory, přišly o přímé spojení. Jak je to vyřešeno?

Odpověď:
Na základě požadavků obyvatel Nové Hospody byly upraveny návrhy jízdních řádů linek 15 a 21 tak, aby byla zajištěna přeprava dětí do školy na Borech. Cesta do školy bude možná následujícím způsobem:

  • linka 15: Nová Hospoda 7:21 – NC Folmavská 7:31
  • linka 21: NC Folmavská 7:34 – Šimerova 7:43

Přestup je možný i v zastávce u Panasonicu, ta je ale jen na znamení. Proto bude lepší, když se děti naučí přestupovat až na zastávce „u Tesca“, která na znamení není a musí tam tedy povinně zastavit všechny trolejbusy i autobusy.

Otázka:
Proč byly spoje linky 30 zkráceny o víkendu jen na Bory a nejezdí až na Borská Pole?

Odpověď:
Důvody jsou následující:

  1. Na Borská Pole byla postavena nová trolejbusová trať z centra města, tu nově využívají lidé, kteří dosud jezdili z Doubravky na Borská Pole autobusem číslo 30. Trolejbus mohou využít i cestující z jiných částí města, kteří dosud jezdili čtyřkou na konečnou na Borech a dále autobusem 30. Linka č.15 zajišťuje plnohodnotnou, kapacitní přepravu na Borská pole, spoje l.č.30 byly tudíž omezeny.
  2. Pro spojení z Bor na Borská pole je možné využít také linky 24 (viz jízdní řád) a nebo 29 ze zastávky Sukova (viz jízdní řád)

Otázka:
Proč byla zrušena linka 39 ze Sadů Pětatřicátníků k FN Lochotín a na Košutku?

Odpověď:
Důvodem zrušení linky 39 v úseku z Košutky do centra byl souběh s linkou 33 a komplikace s koordinací jízdních řádů obou linek. Pro běžného cestujícího byl tento souběh spíše nepřehledný, při cestě z města k FN Lochotín a na Košutku nebylo bez znalosti jízdních řádů možné odhadnout, která z těchto dvou linek pojede dříve a na které zastávce (33 - Muzeum a nám. Republiky, resp. 39 - Mrakodrap a Sady Pětatřicátníků) má cestující čekat, aby se svého spoje k nemocnici dočkal dříve. Převedení spojů linky č.39 na linku č. 33 zajistí pravidelný, "taktový" provoz na lince č.33.

Otázka:
Bydlím v Červeném Hrádku a zjistila jsem, že jste nám zrušili linku 49, kterou jsme pohodlně a bez přestupování jezdili do Tesca na Rokycanské třídě. Mohu se zeptat proč?

Odpověď:
Linka číslo 49 byla zrušena na základě výsledků přepravních průzkumů, které byly prováděny na jaře tohoto roku. V úseku z Červeného Hrádku k Tescu cestovalo oběma spoji dohromady pouhých 15 cestujících, v opačném směru jel první z nich prázdný a druhý vezl jednoho cestujícího. Za těchto okolností je provozování přímého spoje z Červeného Hrádku do Tesca značně neekonomické, uvážíme-li, že Tesco je dostatečně obslouženo linkou 11 jezdící celodenně v intervalu 15 minut. Díky takto dosažené úspoře bylo možné posílit jiné linky, které jsou cestujícími využívány mnohem více.

Zpět do článku Optimalizace MHD v Plzni a její přehled.

Město Plzeň