2014

Informace o dopravě v Plzni za rok 2014

29. 9. 2015 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Ročenka 2014 - informace o dopravě v Plzni Více

Cyklistická doprava - stavby realizované v roce 2014

3. 3. 2015 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Článek informuje o nových úsecích stezek pro chodce a cyklisty, vzniklých v Plzni v roce 2014. Více

Městský kamerový systém k 31.12.2014

19. 1. 2015 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o rozšíření městského kamerového systému v II. pololetí 2014 Více

Bezpečný přechod Strnadova ulice

22. 12. 2014 | Autor: Lang Viktor, Bc.

Začátkem prosince tohoto roku byla dokončena v rámci vzájemné spolupráce Statutárního města Plzně a Nadace ČEZ na projektu "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni" stavba s názvem "Přisvětlení… Více

Stavební úprava v oblouku ulice U Velkého rybníka v Plzni

20. 11. 2014 | Autor: Pojerová Miroslava

Ke dni 6. 10. 2014 byla dokončena stavba „Stavební úprava v oblouku ulice U Velkého rybníka v Plzni“. Více

Opravy chodníků na území MO Plzeň 4

14. 11. 2014 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

Z finančních prostředků ÚMO Plzeň 4 realizovala SVSMP celoplošné opravy chodníků ... Více

Výstava hub na Sofronce

1. 10. 2014 | Autor: Kaňák Jan, Ing.

Ve druhé polovině září bylo v Arboretu Sofronka rušno. V pátek 19. září 2014 se tu sešly všechny první třídy 1. ZŠ v Plzni a v rámci „tmelení“ využily prostory horní plochy arboreta, určené pro environmentální výchovu, a&… Více

Oprava Jahodové ulice, úsek V Podhájí – K Točně

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V květnu 2014 byla dokončena akce „Oprava Jahodové ulice, úsek V Podhájí – K Točně“. Oprava byla navržena z důvodu obnovy povrchů po rekonstrukci kanalizace. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky včetně obrubníků a&… Více

Plzeň – stavební úprava křižovatky Rabštejnská - Žlutická

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V dubnu 2014 byla dokončena akce „Plzeň – stavební úprava křižovatky Rabštejnská - Žlutická“. Úprava byla navržena z důvodu nevyhovujícího až nebezpečného tvaru křižovatky, který umožňoval nelegální parkování a tím spojenou… Více

Úpravy Borské ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V listopadu 2013 byla dokončena akce „Úpravy ulice Borská a přemístění V. brány“. V rámci úprav v areálu Škody Plzeň a Techmanie v prostoru V. brány byly vytvořeny nové zálivy a nástupiště MHD, upraven vjezd do… Více

Oprava Hřímalého ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V říjnu 2013 byla dokončena akce „Celoplošná oprava Hřímalého ulice“. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení. Od křižovatky se Zámečnickou ulicí je vozovka provedena jako… Více

Parkovací pruh v ulici Na Dlouhých

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V září 2013 byla dokončena akce „Parkovací pruh – ulice Na Dlouhých“. Při realizaci bylo vytvořeno podélné parkovací stání, opraven přilehlý chodník a proveden osvětlený přechod pro chodce u školy. Následně byl proveden nový povrch… Více

Oprava Veleslavínovy ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V září 2013 byla dokončena akce „Oprava Veleslavínovy ulice, úsek Rooseveltova – sady Pětatřicátníků“. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení, kdy byly asfaltové povrchy… Více

Oprava Lobezské ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V srpnu 2013 byla dokončena akce „Oprava Lobezské ulice“. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky od křižovatky s Drážní ulicí k mostu přes Úslavu. Povrch byl proveden z asfaltových betonů. Odvodnění komunikace bylo… Více

Oprava ulice Edvarda Beneše

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V červnu 2013 byla dokončena akce „Oprava ulice Edvarda Beneše“. Oprava byla navržena z důvodu úpravy přechodu pro chodce a míst pro přecházení a z důvodu havarijního stavu povrchu vozovky. Byly upraveny obrubníky přechodů… Více

1 | 2 | 3 Další
Město Plzeň