2014

Oprava Lobezské ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V srpnu 2013 byla dokončena akce „Oprava Lobezské ulice“. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky od křižovatky s Drážní ulicí k mostu přes Úslavu. Povrch byl proveden z asfaltových betonů. Odvodnění komunikace bylo vyřešeno dlážděným příkopem, ukončeným horskou vpustí svedenou do kanalizace. Součástí stavby byla výměna vodovodního řadu pod rekonstruovanou vozovkou.

Termín realizace: 1. 8. – 20. 8. 2013

Stavba byla dokončena s nákladem: 3.636.938,-Kč

Prováděcí firma: EUROVIA CS, a.s.


         

Město Plzeň