2014

Oprava ulice Edvarda Beneše

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V červnu 2013 byla dokončena akce „Oprava ulice Edvarda Beneše“. Oprava byla navržena z důvodu úpravy přechodu pro chodce a míst pro přecházení a z důvodu havarijního stavu povrchu vozovky. Byly upraveny obrubníky přechodů dle platných vyhlášek v křižovatce E. Beneše x Adelova a provedeno osvětlení přechodu, stavebně upraven středový ostrůvek v místě pro přecházení u Penny marketu a položen nový asfaltový koberec v úseku ulic Adelova a Heyrovského.

Termín realizace: 14. 5. – 11. 6. 2013

Stavba byla dokončena s nákladem: 1.882.281,-Kč

Prováděcí firma: SILBA s.r.o.


         

Město Plzeň