2014

Cyklistická doprava - stavby realizované v roce 2014

3. 3. 2015 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

REKONSTRUKCE JATEČNÍ ULICE

Byla dokončena rekonstrukce Jateční ulice v úseku Chrástecká – Na Roudné včetně opravy historického Masarykova mostu přes řeku Berounku. V celé délce úseku byly po obou stranách komunikace vybudovány stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (starý most slouží pouze pro pěší a cyklisty).

Délka cca 1,2 km

Investor: Plzeňský kraj a město Plzeň

Jateční   Jareční


ZÁPADNÍ ČÁST MĚSTSKÉHO OKRUHU

V rámci novostavby části městského okruhu v úseku Domažlická – Chebská byla vybudována i stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (v celé délce nové komunikace) včetně napojení do Zadních Skvrňan (Vojanova ulice).

Délka cca 2,5 km

Investor: město Plzeň

stezka podél městského okruhu 1    stezka podél městského okruhu 2


GREENWAY ÚSLAVA – LÁVKA U SV. JIŘÍ A NAVAZUJÍCÍ STEZKY

Jako součást systému sportovně rekreačních tras podél plzeňských řek byla postavena nová lávka přes Úslavu cca 250 m nad soutokem se Mží včetně přístupových stezek pro chodce a cyklisty se společným provozem k Chrástecké ulici (po levém břehu Úslavy) a k cestě ke kostelu Sv. Jiří.

Délka cca 900 m

Dotace ROP Jihozápad spolufinancovaná městem Plzeň

Greenxay Úslava  


GREENWAY ÚSLAVA - STEZKA NA BOŽKOVSKÝ OSTROV VČETNĚ NOVÉ LÁVKY

Nová lávka přes Úslavu propojila ulici K Jezu v Božkově a Božkovský ostrov (u in-line okruhu), jedná se o stezku pro chodce a cyklisty se společným provozem.

Dotace ROP Jihozápad spolufinancovaná MO Plzeň 2

Božkovský ostrov


GREENWAY ÚSLAVA - PODJEZD SILNIČNÍHO MOSTU V LOBZÍCH

Na levém břehu Úslavy u starých Lobez bylo vybudováno mimoúrovňové křížení stezky pro chodce a cyklisty s Lobezskou ulicí, resp. silničním mostem. Byla opravena také navazující komunikace mezi silničním mostem a lávkou u střelnice.

Délka cca 700 m

Dotace ROP Jihozápad spolufinancovaná městem Plzeň

stezka pod mostem v Lobzích


CYKLISTICKÁ STEZKA NA JÍKALCE – VEJPRNICKÁ

Novostavbou stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem od ulice Na Jíkalce k začátku zástavby Předních Skvrňan (po levém břehu Vejprnického potoka) byla dokončena ucelená cyklistická trasa z centra do Zadních Skvrňan.

Délka 450 m

Investor: město Plzeň

stezka Na Jíkalce   stezka Na Jíkalce


STEZKA PODÉL MALOSTRANSKÉ ULICE

V rámci stavebních úprav Malostranské ulice vznikla nová jednosměrná stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, která vede od odbočky ke Škoda sportparku až ke stezce na nám. Milady Horákové. Délka cca 600 m.

Investor: Plzeňský kraj a město Plzeň

stezka na Malostranské 1   stezka na Malostranské 2


STEZKA PODÉL GERSKÉ ULICE

V místě dosavadního chodníku byla podél Gerské ulice v úseku Studentská – točka tramvají (po levé straně směrem z města) vyznačena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem. Jedná se o dočasné řešení do rekonstrukce Gerské, jejíž součástí budou i nové stezky.

Délka cca 750m.

Zajistila SVSMP


OBOUSMĚRNÝ PROVOZ CYKLISTŮ V JEDNOSMĚRKÁCH (JEN ZMĚNOU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ)

Byl stanoven obousměrný pohyb cyklistů v hlavním dopravním prostoru v jednosměrném úseku Resslovy ulice (mezi Americkou a Jagellonského) a v jednosměrném úseku Schwarzovy ulice (Na Hvězdě – Brožíkova).

Zajistila SVSMP

 

Město Plzeň