2014

Parkovací pruh v ulici Na Dlouhých

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V září 2013 byla dokončena akce „Parkovací pruh – ulice Na Dlouhých“. Při realizaci bylo vytvořeno podélné parkovací stání, opraven přilehlý chodník a proveden osvětlený přechod pro chodce u školy. Následně byl proveden nový povrch vozovky v úseku Smrková – Mohylová.

Termín realizace: 26. 8. – 26. 9. 2013

Stavba byla dokončena s nákladem: 2.790.320,-Kč

Prováděcí firma: TERRASYSTEM s.r.o.


         

Město Plzeň