2014

Úpravy Borské ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V listopadu 2013 byla dokončena akce „Úpravy ulice Borská a přemístění V. brány“. V rámci úprav v areálu Škody Plzeň a Techmanie v prostoru V. brány byly vytvořeny nové zálivy a nástupiště MHD, upraven vjezd do areálu Techmanie, osvětlené přechody pro chodce a byla provedena oprava vozovky a chodníků.

Termín realizace: 12. 8. – 9. 11. 2013

Stavba byla dokončena s nákladem: 11.487.710,-Kč

Prováděcí firma: BERGER BOHEMIA, a.s.


         

Město Plzeň