2014

Oprava Hřímalého ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V říjnu 2013 byla dokončena akce „Celoplošná oprava Hřímalého ulice“. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení. Od křižovatky se Zámečnickou ulicí je vozovka provedena jako jednosměrná s podélným a šikmým parkovacím stáním.

Termín realizace: 10. 7. – 15. 10. 2013

Stavba byla dokončena s nákladem: 7.580.365,-Kč

Prováděcí firma: EUROVIA CS, a.s.


         

Město Plzeň