2014

Městský kamerový systém k 31.12.2014

19. 1. 2015 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. V roce 2008 byla zahájena jeho kompletní obnova a modernizace.
Digitalizace stávajícího systému byla předmětem první etapy obnovy kamerového systému. Původní analogovou strukturu nahradila digitální technologie, která umožnila rozšíření systému. Jedním z cílů řešení systému je, aby jednotlivá klientská pracoviště, tj. služebny Policie ČR, městské policie a další vybraná pracoviště měly k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné na centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně s Policií ČR. Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské informační sítě připojit další kamery a klientská pracoviště. Část tras byla doplněna bezdrátovými přenosy.
 
Na realizaci systému spolupracuje Správa veřejného statku města Plzně a Správa informačních technologií města Plzně.
 
Druhá etapa realizovaná v letech 2010 až 2011 zahrnovala výstavbu 13 nových kamer v městské části Plzeň – Slovany. V této etapě byl již pro všechny kamery použit výhradně přenos po městské optické síti.
Služebna Městské policie v budově Úřadu městského obvodu Plzeň – Slovany byla v souladu s filosofií výstavby systému vybavena klientským pracovištěm pro obsluhu kamer.
 
Realizace třetí etapy probíhala dle finančních možností v letech 2011 až 2014. V rámci této etapy bylo instalováno celkem 18 kamer na území městských obvodů Plzeň – 3, Plzeň – 6 Litice a Plzeň – 9 Malesice. Dále bylo vybudováno klientské pracoviště na služebně Městské policie na Borech a klientské pracoviště na krizovém štábu Policie ČR.
 
Dalšími uživateli městského kamerového systému jsou vedle Policie ČR a Městské policie též Plzeňské městské dopravní podniky a.s. a Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení.
 
Samostatnou etapou ve výstavbě kamerového systému bylo doplnění a vybudování kamer na trasách mezi hlavním vlakovým nádražím a fotbalovým stadionem, které mají velký význam při rizikových fotbalových zápasech.
 
Ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně byly instalovány kamery monitorující prostory v okolí kostela sv. Jiří v Doubravce a před Ústředním hřbitovem.
V roce 2014 pokračovala z finančních prostředků tohoto odboru a za přispění dotací z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra realizace projektu monitorování prostorů před budovami základních škol. Dále byly osazeny kamery na Mikulášském náměstí, v ulici Na Dlouhých  na Doubravce, v Černicích na Selské návsi a v městské části Plzeň – Lhota.
 
Koncem roku 2014 byla zahájena výstavba čtvrté etapy městského kamerového systému na území městské části Plzeň – Doubravka, nově bude osazeno dalších 9 kamer. V rámci této etapy bylo v prosinci 2014 rekonstruováno a rozšířeno centrální pracoviště kamerového systému a rozšířeno diskové pole pro záznam.
 
Významným počinem bylo na konci roku 2014 osazení pěti nových kamer určených výhradně pro zobrazení na oficiálních webových stránkách města Plzně. V lednu 2015 budou zpřístupněny veřejnosti.
 
Pátá etapa, jejíž realizace se předpokládá v letech 2016 – 2017, bude zahrnovat rozšíření kamerového systému na území městské části Plzeň – 1. V současné době je zde v rámci městského kamerového systému instalováno 6 kamer. Další kamery na území tohoto obvodu jsou součástí lokálního kamerového systému spravovaného přímo Úřadem MO – 1.
 
Od konce roku 2013 jsou postupně osazovány kamery s HD rozlišením, které znamenají velmi výrazné zvýšení kvality obrazu a tím i užitné hodnoty systému.
 
K 31.12.2014 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu  105 kamer a 10 klientských pracovišť. 
 
(Jejich seznam a umístění je ke stažení na odkazu níže pod článkem.)
 

  Zdroj informací:  ing. Josef Brůha,  SVSMP

Soubory ke stažení:

Město Plzeň