2014

Oprava Veleslavínovy ulice

16. 9. 2014 | Autor: Archman Milan

V září 2013 byla dokončena akce „Oprava Veleslavínovy ulice, úsek Rooseveltova – sady Pětatřicátníků“. Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení, kdy byly asfaltové povrchy nahrazeny žulovou dlažbou a sloupy veřejného osvětlení nahradily lucerny osazené na zdech nemovitostí. Součástí stavby byla také výměna trakčních a napájecích kabelů PMDP.

Termín realizace: 2. 4. – 11. 9. 2013

Stavba byla dokončena s nákladem: 9.204.048,-Kč

Prováděcí firma: DF STAVBY s.r.o.


         

Město Plzeň