2010

Dopravní průzkumy na podzim 2010

16. 2. 2011 | Autor: Janda Martin, Bc.

Na konci srpna 2010 došlo k rozsáhlým změnám v plzeňské městské dopravě v důsledku zahájení provozu na nové trolejbusové trati na Borská Pole, což bylo spojeno s celkovou reorganizací městské dopravy. Tím však naše práce zdaleka neskončila.

K ověření správnosti nově zavedeného systému, k posouzení množství námětů, stížností a dotazů a v neposlední řadě jako podklad pro další úpravy bylo v období od října do prosince 2010 provedeno několik dopravních průzkumů.

Linka číslo 4 - pracovní dny

Tato linka je do jisté míry specifická, jde o linku s nejkratšími intervaly v celé České republice, konkurovat jí může snad jen pražské metro. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda je možné zavést na lince v pracovní den po 20. hodině večer desetiminutový interval, stejně jako je tomu o víkendu, a zajistit tak možnost přestupů mezi linkami č. 1 a č. 4 v centru města. Tento námět byl potvrzen.

V ranní špičce pak bylo snahou nalézt rezervy a možnosti úspor. Průměrný počet cestujících v soupravě mezi 5. a 6. hodinou ranní se v nejfrekventovanějším úseku pohyboval kolem 50 cestujících za hodinu, bylo tedy možné přikročit k prodloužení ranních intervalů ze tří na čtyři minuty.

Graf - přepravní průzkum v lince č. 4 v zastávce V sadech Pětatřicátníků (jpg, 90 kB)

Problémem se ukázalo dopoledne. V tu dobu jsou tramvaje v severním úseku poloprázdné, zatímco na borské větvi jsou plné až přeplněné. Využití jednotlivých tramvajových spojů je však značně nerovnoměrné. Průzkum nepotvrdil nutnost uvažovaného zkrácení intervalu z 5 na 4 minuty v dopoledním sedle.

Na základě výsledků tohoto průzkumu došlo ke změně jízdního řádu linky 4 od pondělí 3. ledna 2011. Ušetřené výkony posloužily k posílení některých autobusových a trolejbusových linek od 31.1., resp. 19.2.2011.

Linky číslo 10 a 13 - celotýdenně

Od konce srpna 2010 byla linka číslo 13 rozdělena do dvou větví - linka 13 ve stávající trase s prodlouženými intervaly a linka 10 posilující třináctku v nejvíce frekventovaném úseku z Čechurova do centra města, kde je ukončena na CANu. To s sebou přinášelo kritické hlasy především z Černic, které poukazovaly na to, že redukce v černickém úseku byla nevhodná a že dochází k přeplňování spojů především v případech, kdy trolejbus pokračuje dále k Olympii. Také proto byl průzkum proveden v polovině prosince, kdy vrcholí nákupní horečka a počty cestujících jsou tedy nejvyšší z celého roku.

Graf - přepravní průzkum v linkách č. 13 a č. 10 v zastávce U Školky (jpg, 150 kB)

Bylo zaznamenáno několik plnějších spojů vezoucích ze Slovan kolem šedesáti lidí, což je na hranici kulturního cestování, ale šlo jen o jednotlivé případy. Celkově je situace vyhovující a není důvod provádět nějaké změny.

Profilové průzkumy na Borských Polích v pracovní dny

Podzimní změny v dopravě se nejvíce dotkly oblasti Borských Polí, kde se změnila od základů celá dopravní obsluha. Proto byl uspořádán profilový průzkum na vybraných zastávkách v průmyslové zóně a na Borech.

Přestože využití konkrétních spojů může den ode dne kolísat, podařilo se vytipovat, kdy dochází k přeplňování spojů a řešením se stalo posílení provozu linky 18 od pondělí 31. ledna. Situace na Borských Polích se však stále mění a vyvíjí, takže současný stav rozhodně nemůžeme považovat za konečný a definitivní.

Graf - přepravní průzkum v linkách č. 15, 17, 18 a 29 v zastávce Folmavská (jpg, 115 kB)

Linka číslo 25 v pracovní dny

Linka byla zavedena v trase Vinice – FN. Jednalo se v podstatě o zkušební provoz, neboť nebylo možné odhadnout, zda se nová linka setká se zájmem cestující veřejnosti a zda bude využívána.

Graf - přepravní průzkum v lince č. 25 v zastávce K nemocnici (jpg, 80 kB)

Bylo rozhodnuto zachovat nejvíce využité spoje v ranních a odpoledních hodinách a rozšířit provoz linky i na období ranní špičky za účelem přepravy zaměstnanců FN Lochotín do práce, kvůli nutnému zachování rozsahu dopravy došlo ke zrušení dopoledních spojů. Změna byla uskutečněna od 3. ledna 2011.

Linky číslo 33 a 40 v pracovní dny

Cílem průzkumu bylo prověřit podněty zaměstnanců FN Lochotín poukazující na nedostatky ve spojení k FN Lochotín. Výsledkem tak bylo převedení části spojů z linky 40 (míjející FN Lochotín) na linku 33 (která k nemocnici zajíždí) od 3. ledna 2011 a také úprava jízdního řádu linky 34, jejíž dva ranní spoje cestou z centra města ke Škodě JS rovněž zajíždějí k nemocnici.

Graf - přepravní průzkum v linkách č. 33, 40 v zastávce K nemocnici (jpg, 80 kB)

Také v roce 2011 budou probíhat další přepravní průzkumy vyvolané snahou zmapovat aktuální počty cestujících v městské dopravě, vedle Borských Polí bychom se rádi zaměřili na linky 16, 29, 35 a 41.

Město Plzeň