2010

Optimalizace MHD v Plzni a její přehled

8. 9. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

První zmínky o Optimalizaci provozu MHD v Plzni naleznete v plzeňských Radničních listech č. 10/2009, kde se blíže popisuje její I. fáze (viz str. č. 5 a 6 Radničních listů), jež se završila v listopadu 2009. Necelých 9 měsíců po realizaci I. fáze byla uvedena do provozu II. fáze, o které jsme informovali v Radničních listech č. 7/2010 (viz str. č. 5 a 6 Radničních listů).

Jako každý projekt, tak i tento má příčiny (motivy) svého vzniku, své hlavní cíle, jakož i reakce na jeho realizaci (stížnosti, podněty k zamyšlení) atd. Takovéto informace se nacházejí jak na našich webových stránkách, tak i na webech jiných organizací, z důvodu přehlednosti uvádíme některé z nich.

Články vztahující se k optimalizaci:

Informační zdroje:

 

Město Plzeň