2010

Příprava optimalizace provozu MHD v Plzni

30. 8. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

V průběhu let 2007 – 2008 byla firmou DHV CR s.r.o.  zpracována studie „Optimalizace výkonu MHD v Plzni“, a to na základě objednávky města Plzně. Tím vznikl poměrně rozsáhlý materiál, který detailně mapuje současnou podobu městské dopravy, souvislosti mezi MHD, územním uspořádáním města a přepravními vztahy mezi jednotlivými oblastmi. Součástí textu je také ekonomická analýza provozu, analýza dopravní obslužnosti jednotlivých částí města, přepravních požadavků a nebo dopravní infrastruktury. Najdeme zde návrhy standardů dopravní obslužnosti, tedy parametry doporučující například největší docházkovou vzdálenost k nejbližším zastávkám, přípustné maximální obsazení vozidel cestujícími s ohledem na udržení kultury cestování atp.

Součástí srudie byly také rozsáhlé přepravní průzkumy, díky nimž vznikly poměrně přesné údaje o počtech přepravených cestujících a rovněž i statistiky zachycující využití jednotlivých linek, spojů a zastávek.

Na základě všech těchto vstupních dat vznikl soubor návrhů změn, které by při mírném nárůstu ročních nákladů umožnily zlepšit úroveň městské dopravy. Změny můžeme shrnout do několika skupin:

  • změny způsobené zprovozněním nové trolejbusové tratě na Borská Pole a náhrada stávajících autobusových linek trolejbusy,
  • zavedení nových přímých spojení tam, kde je v současnosti cesta zbytečně komplikovaná a kde jsou předpoklady poptávky po přepravě,
  • úprava jízdních řádů linek, které jsou v některých obdobích dne málo využívané a jindy jsou naopak přetěžované,
  • úpravy jízdních řádů linek, které jsou v celé délce trasy nerovnoměrně využité, ukončení části spojů v nácestných konečných a nebo zavedení souběžných posilových linek ve více využívaných úsecích.

Na základě schválení záměru optimalizace provozu MHD Zastupitelstvem města Plzně (usnesení č. 100/2009) byla ustavena pracovní skupina, která měla za cíl, připravit projekt k realizaci. Tento projekt byl rozdělen do dvou etap. První etapa se týkala především víkendového provozu a byla spuštěna na podzim 2009. Ve druhé etapě bylo řešeno "vše zbývající" a byla spuštěna na konci srpna 2010 zároveň se zahájením provozu na nové trolejbusové trati na Borská Pole.

Pracovní skupina byla složená ze zástupců Správy veřejného statku města Plzně - Oddělení koncepce veřejné odpravy, Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., Technického úřadu Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje a společnosti DVH CR s.r.o.

Pracovní skupina se scházela na pravidelných i mimořádných schůzkách tak, aby včas předloženy návrhy ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Plzně i aby bylo vše připraveno pro samotné uvedení změn do provozu. Jedním z témat jednání byly také připomínky veřejnosti zasílané buď přes e-mail, případně prostřednictvím formulářů na webu PMDP, a.s. či z městského Info Callcentra.

Zpět do článku Optimalizace MHD v Plzni a její přehled.

Město Plzeň