2010

Úprava křižovatky K317 Gerská x Studentská

14. 9. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V průběhu poslední zářijové dekády dojde k úpravě dopravního řešení na křižovatce K317 Studentská x Gerská, a to hlavně v rameni Studentská do centra (směrem od obchodního centra Globus). Stávající řazení do pruhů (levý, přímý + pravý, pravý) svojí kapacitou nedostačuje současným intenzitám provozu, proto jsou naplánovány úpravy, které by měly situaci zlepšit i bez stavebních úprav.

Asi nejvýraznější změnou bude přeznačení jízdních pruhů na (levý + přímý, přímý + pravý, pravý) s cílem více využívat levý pruh, který vzhledem k minimálnímu počtu odbočujících vozidel dosud příliš využíván nebyl. Nově jej tedy budou moci použít i vozidla pokračující rovně po Studentské dolů k Plaské. Tím dojde k částečnému odlehčení středního pruhu, který sice zůstane dále použitelný i pro jízdu rovně, ale bude moci více sloužit pro pravé odbočení směrem do centra, což je v současnosti nejzatíženější směr. Směrová návěstidla budou v tomto rameni nahrazena plnými signály s doplňkovou šipkou vpravo. Spolu s tím bude upraveno i fázování křižovatky. Pruhy i návěstidla v ostatních ramenech křižovatky zůstanou beze změn.

Tato úprava mj. znamená, že řidiči přijíždějící ve směru od Globusu a odbočující doleva na Gerskou ul. na plný signál, budou muset při vjetí do křižovatky dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.

Na Gerské ulici budou v obou směrech zrušeny předsazené přechody pro chodce. Jedná se o přechody přes polovinu vozovky na koncích tramvajových zastávek, které byly při posledních úpravách křižovatky instalovány z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Vyhodnocení provozu ukázalo, že chodci tyto signály příliš nerespektují a intenzita dopravy je taková, že postačují tzv. "místa pro přecházení" (bez signalizace). Zrušení předsazených signálů bude mít pozitivní vliv na vnitřní koordinaci a kapacitu křižovatky, zvláště ve směru od centra. Na volné signalizační sloupky budou instalovány tzv. předsignály, které informují řidiče tramvaje o zařazení volné fáze umožňující průjezd tramvaje křižovatkou. Logika řízení bude dále umožňovat zavedení tzv. preference autobusů (linky 30 a 33-40), zde vzhledem ke složitosti křižovatky pouze v omezené míře (např. prodloužení zelené fáze v případě výskytu příslušného autobusu apod.).

Město Plzeň