2010

Reakce cestujících na změny v MHD uskutečněné v roce 2010

20. 12. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP) pořídily výzkum veřejného mínění o změnách v MHD, které nastaly po 27.8.2010. Zpracovatelem výzkumu byla Právnická fakulta ZČU v Plzni (vedoucí autorského kolektivu Doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc.).

Předmětný výzkum pod názvem „Reakce cestujícího na aktuální změny v MHD uskutečněné v roce 2010“ proběhl v centru města Plzně ve dnech 18.10.2010 a 22.10.2010, a to formou dotazování 800 náhodných respondentů na významných přestupních zastávkách MHD.

V přiložených souborech prezentujeme názor veřejnosti pouze na vybrané otázky výzkumu (otázka č. 7, 9, 11, 12, 14). Plné znění výsledků výzkumu je možné najít na webových stránkách PMDP.

Město Plzeň