2010

Vysvětlení funkce předsignálů, výzvových signálů a preference tramvají

8. 6. 2010 | Autor: Vohradský Ondřej, Ing.

V souvislosti s výraznějším zaváděním preference tramvají na plzeňských křižovatkách se budou stále více objevovat nové typy návěstidel, kterými jsou předsignály a výzvové signály. Tento text slouží k vysvětlení funkce uvedených… Více

Rekonstrukce městského kamerového systému

26. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Od roku 2009 probíhá kompletní modernizace a rozšíření městského kamerového systému (MKS). Více

Plán úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni 2010 - 2011

26. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

I na rok 2010 s výhledem do roku 2011 je naplánována další výstavba a modernizace světelných signalizačních zařízení na některých křižovatkách ve městě. Více

Projekt preference nekolejové MHD v Plzni

26. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V současné době přechází projekt preference nekolejové MHD v Plzni do své realizační fáze. V této souvislosti uvádíme několik údajů, které se tohoto projektu týkají. Více

Makroskopický model komunikační sítě města Plzně

25. 5. 2010 | Autor: Baťková Eva , Ing.

V polovině roku 2009 byl na SVSmP zprovozněn nový makroskopický model komunikační sítě města Plzně v prostředí CUBE Voyager. CUBE je systém pro analýzu a prognózu dopravy, využívající nejlepších metod modelování a grafických… Více

Přehled úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni za 1. pololetí 2010

25. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Stručný přehled úprav na světelných signalizačních zařízeních, provedených v 1. pololetí 2010. Více

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009

21. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Článek podává stručný přehled akcí na světelných signalizačních zařízeních v Plzni, které byly dokončeny v průběhu roku 2009. Více

Mlýnská strouha dokončena

18. 5. 2010 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Na konci měsíce dubna (30.4. 2010) byla dokončena stavba v Mlýnské strouze. Obnova této části sadového prstence kolem historického jádra města Plzně byla zahájena na podzim roku 2008. Více

OTEVŘENÍ LUFTOVY ZAHRADY

OTEVŘENÍ LUFTOVY ZAHRADY

6. 5. 2010 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Ve středu 5. května byla Luftova zahrada poprvé oficiálně otevřena zrakům plzeňské veřejnosti. K přístupné městské zeleni tak oficiálně přibyl nový, významný objekt zahradního umění z doby První republiky. Více

Velký bolevecký rybník - projekt Biomanipulace - výsledky roku 2009 a plán prací v roce 2010

Velký bolevecký rybník - projekt Biomanipulace - výsledky roku 2009 a plán prací v roce 2010

11. 3. 2010 | Autor: Maršálková Jiřina

Rok 2009 byl čtvrtým rokem realizace projektu "Zlepšení jakosti vody Velkého boleveckého rybníka - Biomanipulace". Aktivity, realizované v tomto roce, měly za cíl stabilizovat pozitivní změny v ekosystému, které nastaly v roce 2008. Více

Cyklistická doprava - stavby připravené na rok 2010

10. 3. 2010 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Pro rok 2010 je naplánováno několik akcí pro zlepšení cyklistické dopravy v Plzni: rekonstrukce části polní cesty mezi Radobyčicemi a Hradištěm, oprava stezky pro chodce a cyklisty u Rondelu na Karlovarské třídě, stavba stezky… Více

Město Plzeň