2010

Plán úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni 2010 - 2011

26. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

K133  Přemyslova – Jízdecká

V roce 2010 je naplánována kompletní rekonstrukce křižovatky Přemyslova x Jízdecká včetně výměny řadiče, kabelů, stožárů i návěstidel. Nově budou doplněny řízené chodecké přechody i na vzdálenější konec tramvajových zastávek do prostoru křižovatky Přemyslova x Tovární. Rekonstrukce SSZ je součástí celkové stavební úpravy tramvajvých zastávek "Výstaviště", stavbu zajišťuje Odbor investic MMP.
 

Dálniční přivaděč  K Dráze – Jasmínová

V rámci stavby přivaděče silnice I/20 na Bručné bude nově osazena světelná signalizace na křižovatky U Seřadiště – K dráze a Koterovská – Mezi Řekami (výjezd z areálu HZS). Předpokládá se „trvalá zelená“ v hlavním směru a ostatní směry pouze na výzvu. Stavu zajišťuje Odbor investic MMP a dokončení je plánováno na rok 2010. 

 

Křižovatka  Rokycanská – Jiřinová

Součástí nově budované obytné zóny v Plzni na Švábinách je i výstavba nového signalizačního zařízení na Rokycanské třídě pro napojení tohoto území. Stavbu zajišťuje soukromý investor.

 

K212  Domažlická – Dopravní

V souvislosti s dostavbou dálničního přivaděče D5 – Domažlická dojde ke zrušení světelné signalizace na křižovatce Domažlická – Dopravní (konečná trolejbusu č.12). Po převedení provozu na nový úsek silnice I/26 ztratí stávající komunikace dopravní význam a signalizace se stane nadbytečnou.

 

K241  Domažlická – U Dráhy

Výměna řadiče za novější typ a doplnění smyček umožňujících dynamické řízení křižovatky. Dopravní řešení počítá s režimem „trvalé zelené“ na Domažlické a s vedlejšími směry pouze na výzvu. Předpoklad realizace 2011.
 

 K113  U Prazdroje – Gambrinus

V rámci výstavby obchodního centra Baumarkt bude zřízeno 4. rameno křižovatky a v souvislosti s tím dojde i k úpravám SSZ.
 

 P035  Přechod před FN na Borech

Kompletní rekonstrukce, výměna řadiče a návěstidel, doplnění signalizace na výjezd z areálu nemocnice. Tím také dojde k překlasifikování původně chodeckého přechodu na plnohodnotnou křižovatku. Bude zde také uplatněn systém preference nekolejové MHD. Důvodem akce je vysoké stáří a z toho vyplývající špatný technický stav současného zařízení; k realizaci dojde pravděpodobně až v roce 2011.

 

P069  Přechod přes Dlouhou ulici  ( Dlouhá x Sokolská )

I u tohoto přechodu, který je dnes řízen nejstarším řadičem ve městě, dojde k modernizaci řídící jednotky a dopravního řešení. Akce je plánována na rok 2011. Celková obnova tohoto zařízení proběhne až v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Dlouhé ulice.
 

 K307, 308, 309  Karlovarská - Alej Svobody, Pod Košutkou a Sokolovská

Pokud bude v roce 2011 provedena 2. etapa rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě, obnovena budou i 3 uvedená signalizační zařízení. SSZ v ul. Pod Košutkou bude řešena jako signalizovaný přechod přes jízdní pásy Karlovarské tř.
 

 

 

Město Plzeň