2010

Makroskopický model komunikační sítě města Plzně

25. 5. 2010 | Autor: Baťková Eva , Ing.

 

Projekt na vytvoření dopravního modelu probíhal ve dvou etapách.
Předmětem první etapy bylo získání a import nezbytných podkladů, vytvoření aktuální modelové sítě ve stavu i výhledu a výpočet dopravních objemů  a vztahů individuální automobilové dopravy pro stávající stav.
Cílem druhé etapy bylo vytvoření stávajících vztahů nákladní dopravy, kalibrace dopravních vztahů osobní i nákladní dopravy a prognóza výhledových dopravních vztahů. Dalšími nezbytnými kroky byly výpočet zatížení výhledové dopravní sítě, odladění výhledového dopravního modelu a vytvoření výstupních sestav.
Projekt probíhal pod vedením firmy DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci se zaměstnanci SVSmP.
Dopravní model je využíván k získávání podkladů pro výpočet parametrů křižovatek a pro zpracování hlukových a rozptylových studií. Dále lze z modelu získávat prognózy výhledových intenzit a skladeb dopravního proudu na pozemních komunikacích pro posouzení navrhovaných stavebně-technických řešení. Dopravního modelu bylo např. využito i pro vytváření pentlogramů, zobrazujících počty cestujících při průzkumu obsazenosti v prostředcích MHD (viz obrázek).
Model dopravy - výstup
Město Plzeň