2010

Stručný popis oprav, úprav a výstavby světelné signalizace v Plzni, které byly provedeny v roce 2009

21. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

  • Křižovatka Folmavská - U Nové Hospody - Výstavba nového SSZ.

Zcela nově bylo vybudováno světelné zařízení na křižovatce Folmavská - U Nové Hospody, což je (podobně jako na křižovatce Folmavská - U Panasoniku) důsledkem nárůstu dopravních intenzit v přilehlé průmyslové zóně na Borských polích. Řízení SSZ je navrženo v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru, se všemi kolizními směry pouze na výzvu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference autobusů.

 

  • Rekonstrukce křižovatky Koterovská - Habrmanova  - Celková rekonstrukce SSZ.

Akce byla součástí rekonstrukce komunikací a zastávek MHD v prostoru křižovatky Koterovská - Habrmanova. Po připojení SSZ k dopravní ústředně společně s křižovatkou Koterovská - Sladkovského bylo upraveno přepínání jednotlivých programů a nastavení parametrů dynamického řízení. Na křižovatce je uplatněna tzv. absolutní preference tramvají.  

 

  • Křižovatka Rokycanská – Hřbitovní - Výstavba nového SSZ.

Po několika odkladech způsobených nejasnostmi ve stanovení statutu přechodů přes silnici I.třídy, bylo uvedeno do provozu nové signalizační zařízení na křižovatce Rokycanská - Hřbitovní. Řízení SSZ je navrženo v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru, se všemi kolizními směry pouze na výzvu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference trolejbusů.
 

  • Křižovatka Klatovská - Sukova - Výměna řadiče SSZ.

Křižovatka byla osazena novějším typem dopravního řadiče SSZ a na základě toho došlo k úpravě dynamického řízení křižovatky s preferencí tramvají.  

   

  • Rekonstrukce křižovatky Koterovská - Sladkovského - Celková rekonstrukce SSZ.

V rámci celkové rekonstrukce signalizačního zařízení byly na vjezdu Koterovská od centra nově osazeny směrové signály. Parametry dopravního řešení byly odladěny pro efektivnější reakce na aktuální potřeby provozu. Je zde uplatňována preference tramvají a v budoucnu se počítá i s uplatněním preference trolejbusů, na kterou je již logika křižovatky připravena.
 

  • Křižovatka Sukova – vjezd Kaufland - Výstavba nového SSZ.

 
V rámci výstavby nového OC Area Bory byla vybudována světelná signalizace na křižovatce Sukova – Čermákova. Jako na dalších křižovatkách podobného typu i zde je řízení SSZ navrženo v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru, se všemi kolizními směry pouze na výzvu. V budoucnu se na této křižovatce počítá s uplatněním preference autobusů MHD.

 

  • Úprava křižovatek sady Pětatřicátníků - Solní a Prešovská - Doplnění a úprava SSZ.
     

V obou křižovatkách byla doplněna výstražná světla na přechodech přes tramvajovou trať. V křižovatce Solní byl navíc změněn režim levého odbočení z Bor na Skvrňany, kdy je zelená v tomto směru zařazována pouze na výzvu, za účelem zvýšení kapacity vjezdu do křižovatky od Lochotína.
 

  • Rekonstrukce křižovatek Karlovarská – Bolevecká, Karlovarská – Lidická, Karlovarská – Na Chmelnicích - Celková rekonstrukce SSZ.

Rekonstrukce SSZ proběhla v rámci akce „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská - I. etapa“. Křižovatky jsou nyní osazeny novějším typem dopravního řadiče SSZ a došlo také k celkové rekonstrukci venkovní výstroje. Nově byla zřízena signalizovaná místa pro přecházení na zastávky tramvají MHD přes Karlovarskou a Lidickou ulici. Na křižovatce Karlovarská – Na Chmelnicích byly nově zřízeny dva odbočovací pruhy pro odbočení z města vlevo do ulice Na Chmelnicích. Specialitou je najíždění autobusů MHD na tramvajové koleje v křižovatce Karlovarská - Lidická. S ohledem na rozhledové podmínky a zajištění bezpečnosti je přímý pohyb autobusů a tramvají definován jako kolizní, tj. tato vozidla nemohou jet současně.

 

Město Plzeň