2010

Projekt preference nekolejové MHD v Plzni

26. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Nový, již dokončený dispečink PMDP, a.s. umožňuje sledování vozidel MHD pomocí systému GPS a získaná data (včetně např. aktuální polohy vozidla nebo jeho pozice vzhledem k jízdnímu řádu) dále zpracovávat. Těchto informací lze využít i při řízení světelné signalizace a umožnit tak vozidlům MHD plynulejší průjezd městem. Za tím účelem dále pokračují práce na úpravách a modernizaci technologického i programového vybavení některých křižovatek.

V první etapě by mělo jít asi o 15 křižovatek především na linkách č. 12, 16 a 30. V principu jde o to, aby vozidlo MHD mohlo do řídícího systému křižovatky s předstihem a z přesně určeného místa zaslat požadavek na projetí. Podle fáze cyklu, v níž dojde k přihlášení, je mu pak zelená "podržena" nebo cyklus pozměněn tak, aby vozidlo mohlo projet křižovatkou plynule a bez zbytečného čekání. Zvýšení průměrné rychlosti může vést mimo jiné i ke snížení počtu vozidel nutných k obsluze linky a tím i k úspoře nákladů personálních i na trakční energii.

Podle stupně uplatněné preference rozlišujeme preferenci absolutní nebo podmíněnou. Absolutní preferenci lze realizovat především na izolovaných křižovatkách, které nejsou zapojeny do koordinovaného tahu (nebo kde dostane preference přednost před koordinací) a kde se nekříží linky MHD v kolizních směrech. V současné době je absolutní preference zavedena např. na tramvajové trati na Slovanské třídě.

U nekolejové dopravy zatím nebyla možnost zavést preferenci vozidel podobně jako u tramvají, neboť do současné doby neexistovala spolehlivá možnost identifikace polohy těchto vozidel a následného vyslání nároku na volno do řadiče křižovatky ze stanoveného místa. Pro úspěšnou preferenci pomocí úpravy signálního programu se požaduje přesnost identifikace polohy vozidla v řádu jednotek metrů resp. jedné sekundy.

Úpravy se připravují například na křižovatkách:  Dlouhá – Revoluční, Lidická – alej Svobody, Lidická – Studentská, Plaská – Okounová, Folmavská – U letiště. Pro preferenci již připravené jsou křižovatky Koterovská - Sladkovského, 17. listopadu - E. Beneše,    Borská - Němejcova, Folmavská – U Panasoniku a Folmavská – U Nové Hospody.

V současné době probíhá testování komunikace palubních počítačů vozidel s řadiči křižovatek, v létě 2010 by již měla být preference na prvních křižovatkách uváděna do provozu.

 

Město Plzeň