2010

Mlýnská strouha dokončena

18. 5. 2010 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Obnova Mlýnské strouhy byla dalším krokem k postupné regeneraci zeleného prstence kolem historického jádra města Plzně. Obnova okružních sadů probíhá po etapách již od roku 1989.  Mlýnská strouha je součástí nemovité kulturní památky"okružní městské sady".

Pohled na Mlýnskou strouhu z Pražského mostu     Pohled přes vodní plochu na historické jádro města

Mělké údolí pod Pražským mostem bylo jediným místem sadového okruhu, kam bylo možno navrátit vodní prvek, jako vzpomínku na původní Mlýnskou strouhu - ta přiváděla vodu z řeky Radbuzy do Panského mlýna (stával v místě hotelu Marriot). Původní Mlýnská strouha byla v letech 1921 - 1923  zasypána. Úkolem projektové přípravy pro obnovu parku bylo i technické řešení navrácení vody do Mlýnské strouhy. 

Dnes je voda do Mlýnské strouhy přiváděna podzemním vedením z řeky Mže. Ve Štruncových sadech byla za tímto účelem vybudována nová čerpací stanice. Říční voda slouží též pro závlahu vegetačních ploch v parku a trávníku na hřišti Viktoria Plzeň ve Štruncových sadech. Umělá vodní nádrž v Mlýnské strouze má objem cca 2 000 krychlových metrů, voda v ní se vymění přibližně v průběhu dvou týdnů, odtéká historickou stokou a městskou kanalizací zpět do řeky Mže.

Při obnově parku bylo vysazeno 26 ks listnatých alejových stromů o obvodu kmínku 16 -18 cm. Výsadbu stromů hradila společnost Panasonic jako finanční dar městu Plzeň. Podél Pallovy ulice byly vysazeny jilmy, které zde ve stomořadí rostly i kdysi (poslední suchý a provozně nebezpečný jedinec byl pokácen v roce 2008).

Na chodník podél jezírka byly použity staré tzv. "Plzeňské desky", které pocházejí z plzeňských ulic.  Tyto žulové desky jsou dnes věšinou nahrazovány novou dlažbou a proto ležely nevyužity na skládce dlažebního materiálu.

Pod hradbami najdete bustu plzeňského rodáka hudebního skladatele Václava Trojana, (narozen v Plzni 24.4. 1907 v domě č. 17 na Královském nábřeží).  Jeho jméno a tvorba jsou spjaty se jménem jiného slavného plzeňského rodáka - Jiřího Trnky, v jehož loutkovém studiu pracoval.  Filmy Špalíček (1946), Císařův slavík (1948), Bajaja (1950), Staré pověsti české (1952), Osudy dobrého vojáka Švejka (1954), Sen noci svatojanské (1959, 3 ceny CIDALC - Mezinárodního výboru pro šíření umění a písemnictví filmem - 1962) a další jsou bez Trojanovy invenčně bohaté hudby nepředstavitelné. Z další skladatelovy tvorby je možné připomenout např. dětskou operu Kolotoč, hru se zpěvy Marjánka, matka pluku nebo hudební báseň na lidové motivy Zlatá brána, která byla podkladem pro jevištní zpracovávání folklórních scén. Bustu vytvořil akademický malíř Jaroslav Šindelář (ředitel Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček s.r.o.).

Novým prvkem v Mlýnské strouze jsou barevné  plastiky určené k posezení, prolézání a objevování.   Autorkou je mladá výtvarnice Tereza Damcová, která společně s Pavlem Pražákem vytvořila též hudební koláže pro ozvučení hlav Matky-kouzelnice, Dcery-ptáka a Syna-ryby.   Plastiky tak navozují smyslové a citové vnímání pohádkových příběhů sdělovaných pasticky, obrazově a muzikálně, a to nejen dětským návštěvníkům parku.

Ozvučené plastiky k posezení a objevování     Dětské prvky mlok a ryba

Obnova této části sadů byla zahájena v listopadu 2008 a skonřila 30.4. 2010. Stavbě předcházela roční projektová příprava, jejímž úkolem bylo mimo jiné technické řešení návratu vody do Mlýnské strouhy.  Zpracovatelem projektu byla firma AWIDA - zahradní a krajinářská architektura Dana Wilhelmová a Jiří Damec (autoři též rekonstrukce Šafaříkových a Křižíkových sadů).                            

Celková cena stavby činila 65 miliónů Kč (včetně vybudování čerpací stanice a přivedení vody z řeky Mže). Generálním dodavatelem stavby byla VHS Teplice s.r.o., Divize Plzeňské komunikace.  Investorem stavby bylo Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně.

Město Plzeň