2010

Rekonstrukce městského kamerového systému

26. 5. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

 

Městský kamerový systém (MKS), který je v majetku města Plzně, slouží ke sledování dopravy, veřejného pořádku a míst s potenciálním výskytem trestné činnosti, pomáhá při řízení dopravy, při zajišťování hromadných akcí apod. na území města.
 
Dosluhující kamerový systém budovaný od roku 1997 je od května 2009 postupně nahrazován zcela novým systémem, postaveným na moderních technologiích digitálního zpracování dat. K přenosu signálu se využívá městská optická informační sí’t.
 
Součástí první etapy byla instalace řídících serverů a datového úložiště pro nahrané videozáznamy, vybavení centrálního pracoviště a jednotlivých klientských pracovišť. Jejich obsluhu v nepřetržitém provozu provádějí příslušníci Policie ČR a Městské policie. Řídící server a datové úložiště se nachází v prostorách městských budov v Dominikánské ulici, centrální řídící pracoviště je umístěno v budově Klatovská 56.
 
Od prosince 2009 probíhá druhá etapa, během které již byla osazena další klientská pracoviště na dispečinku PMDP a.s., služebně Městské policie na Slovanech a na operačním středisku Policie ČR. Během roku 2010 bylo v městském obvodu Plzeň 2 instalováno dalších 13 kamer, zejména na významných křižovatkách a v prostorech s vyšším výskytem trestné činnosti. Druhá etapa, jejíž dokončení je 31.3.2011, bude celkem stát téměř 11 milionů korun.
 
Dále byla zahájena třetí etapa, jejíž dokončení se předpokládá v roce 2013. Bude zahrnovat rozšíření počtu kamer v městském obvodu Plzeň 3, dále po jedné kameře v obvodech Plzeň-Litice a Plzeň-Malesice a instalaci dalších klientských pracovišť na služebnách Městské policie. Předpokládané náklady dosáhnou bezmála 17 milionů korun.
 
Součástí každé etapy je další rozšíření úložiště dat umožňující zachovat požadovanou dobu záznamů. Systém umožňuje nastavit konfiguraci tak, že klientská pracoviště na jednotlivých služebnách budou mít dostupné pouze kamery v rámci obvodu své působnosti.
 
Další etapy týkající se městských obvodů Plzeň 1 a Plzeň 4 jsou ve stadiu projektových příprav a budou realizovány v pozdějších letech.
 
Město Plzeň