2010

Realizované stavby v cyklistické dopravě v roce 2009

18. 6. 2010 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Západní okruh, úsek Domažlická - Vejprnická

Při stavbě nulté etapy stavby městského okruhu, pro který se vžil trochu nelogický název "Západní okruh", byla v celé délce této nové komunikace postavena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (stezka zatím není osazena dopravním značením). Jedná se o propojení okružní křižovatky na Domažlické ulici před Novou Hospodou a Vejprnické ulice na konci zástavby Zadních Skvrňan. Pro cyklisty se tak propojily stezky v oblasti Borských polí s cyklistickou trasou vedoucí ve Slovanském údolí podél Vejprnického potoka.

Stezka má asfaltový povrch, její šířka je 3 m a délka cca 1 km. Investorem bylo město Plzeň, stavbu zajišťoval Odbor investic Magistrátu města Plzně.

městský okruh - 0. etapa, úsek Velprnická - Domažlická

Propojení pro pěší a cyklisty Plzeňská - Chebská

Na okraji katastrálního území Křimic (směrem k Předním Skvrňanům) bylo obnoveno propojení mezi Plzeňskou a Chebskou ulicí, které je určené pouze pro chodce a cyklisty. Stezka kopíruje historickou cestu, která spojovala Radčice a Novou Hospodu a která zanikla při přestavbě silnice Přední Skvrňany - Křimice. Stezka navazuje na polní cestu z Radčic vedoucí od mostu přes Mži, na kterou se napojuje polní cesta postavená podél Mže. Na Chebskou ulici se proti stezce napojuje polní cesta, která podchází železniční trať a za ní se větví ve směrech na Zadní Skvrňany, Slovanské údolí (a dále na Novou Hospodu) a do Křimic s možností pokračovat do Vochova. 

Stezka má z části prašný a z části asfaltový povrch, je široká 3 m a její délka je cca 150 m. Stavbu připravila a zajistila SVSMP.

Stezka pro chodce a cyklisty Vejprnická - oprava

Na stezce pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem, která vede podél Vejprnické ulice a ulice Terezie Brzkové v Zadních Skvrňanech, byl kompletně vyměněn povrch. Starý asfalt na hranici životnosti byl vybourán, nově byla v pásu pro chodce položena zámková dlažba a pás pro cyklisty získal nový asfaltový povrch. Oprava byla provede v úseku od křižovatky s Lábkovou ke křižovatce s ulicí Macháčkovou (délka cca 400 m).

Opravu provedla Správa veřejného statku města Plzně za finančního přispění Státního fondu dopravní infrastruktury.

stezka v ulici Terezie Brzkové v Zadních Skvrňanech

Stezka pro chodce a cyklisty v Doudlevcích - oprava

Při opravě byl vyměněn asfaltový povrch na 170 m dlouhém úseku stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem, která vede podél Radbuzy v Doudlevcích. Šířka stezky se nezměnila - jsou to opět 3 m. Opravu provedla Správa veřejného statku města Plzně za finančního přispění Státního fondu dopravní infrastruktury.

stezka podél Radbuzy v Doudlevcích

Město Plzeň