2010

Optimalizace provozu MHD v Plzni

15. 6. 2010 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Druhá fáze optimalizace provozu městské hromadné dopravy v Plzni

Návrh druhé fáze optimalizace provozu městské hromadné dopravy (MHD) v Plzni byl zpracován na základě usnesení ZMP č. 100/2009 a usnesení RMP č. 979/2009. Vychází ze „Studie optimalizace dopravního výkonu MHD v Plzni“, zpracované firmou DHV CR v 03/2008. Návrh byl vytvořen pracovníky SVSMP a PMDP, a.s. a byl projednáván v ustanovené pracovní skupině.

Stručný harmonogram prací:

  1. První fáze optimalizace byla spuštěna od listopadu 2009 a v ní byl upraven především víkendový provoz tramvají a trolejbusů (vč. částečné změny tras trolejbus. linek) a noční provoz autobusů.
  2. V měsících prosinec 2009 - únor 2010 proběhly další ověřovací průzkumy využití MHD jako podklad pro zpracování 2. fáze.
  3. Ve druhé fázi optimalizace jsou navrženy úpravy provozu na všech linkách tramvají a trolejbusů v pracovních dnech (včetně dalších změn vedení linek trolejbusů) a na většině autobusových linek v průběhu celého týdne. Dále jsou navrženy drobnější korekce nočního provozu autobusů.
  4. Návrh byl schválen v Zastupitelstvu města Plzně 13. května 2010.
  5. Spuštění 2. fáze optimalizace se předpokládá v návaznosti na dokončení nové trolejbusové trati na Borská pole od 28. srpna 2010.

 Cílem optimalizace je upravit organizaci provozu MHD tak, aby:

  • byl v co největší míře zaveden taktový provoz (spoje jezdí v pravidelném lehce zapamatovatelném intervalu; byl zvolen základní interval 7,5 minuty a jeho násobky),
  • nabídka MHD lépe odpovídala rozložení obyvatel v jednotlivých částech města a skutečné poptávce,
  • byly garantované přestupy v důležitých přestupních uzlech, čímž dojde ke zkrácení čekacích dob,
  • vznikly proklady odjezdů spojů v úsecích souběhů několika linek (poloviční intervaly),
  • se MHD celkově zatraktivnila a přilákala další cestující.

Základní podmínkou návrhu je nenavyšovat celkový objem finančních prostředků poskytovaných na provoz MHD z rozpočtu města Plzně, zjednodušeně řečeno nenavyšovat počet ujetých vozokilometrů. Proto nově navrhovaná spojení resp. zvýšení kapacity musí být provázeno úsporou v jiné části systému. Tyto úspory jsou navrženy tam, kde nabídka spojení je prokazatelně vyšší než poptávka po dopravě, nebo tam, kde je navrženo systémově jiné řešení (např. oblast Borských polí). Cílem zpracovatelů bylo, aby část cestujících dotčená omezením dopravy byla co nejmenší a pro většinu cestujících byla optimalizace přínosným projektem. V žádném z úseků by nemělo dojít k přetěžování spojů.

Dopady změn budou po jejich zavedení pečlivě sledovány a ve zdůvodněných případech budou operativně provedeny korekce.

Soubory ke stažení:
Návrh optimalizace MHD - Zásady (pdf, 63 kB)
Návrh optimalizace MHD - Schéma linek (pdf, 1,2 MB)
Návrh optimalizace MHD - Tabulka linek (pdf, 38 kB)

Jízdní řády linek MHD jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách PMDP, a.s., pro zobrazení jízdního řádu pro období od 28.08.2010 je nutné nejprve zvolit jízdní řád příslušné linky a následně období (viz k tomu určená ikona na uvedených internetových stránkách).

Zpět do článku Optimalizace MHD v Plzni a její přehled.

Město Plzeň