2010

Informace o dopravě v Plzni za rok 2010

13. 10. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období, celostátní sčítání dopravy.
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
Základní charakteristiky sítě MHD, statistika provozu v roce 2010, další etapa optimalizace MHD.
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů.
 Doprava v klidu
Zóny placeného parkování.
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2010, přestavba dopravní ústředny, preference vozidel MHD na křižovatkách řízených SSZ, rozvoj kamerového systému.
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2010.
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
.
.
Zpracovatel ročenky: Jitka Dixová, SVSmP

Soubory ke stažení:

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2008

27. 11. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. V souvislosti s další výstavbou nových cyklostezek… Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2009

6. 12. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. Více

Město Plzeň