2008

Informace o dopravě v Plzni za rok 2008

27. 11. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. V souvislosti s další výstavbou nových cyklostezek ve městě byl proveden rozsáhlejší dopravní průzkum se zaměřením právě na cyklisty.

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.

Základní ukazatele
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.

Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.

Pentlogram intenzit automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).

Městská hromadná doprava
Základní charakteristiky sítě a provozu MHD, Plzeňská karta.

Cyklistická doprava
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů, informace o provedeném průzkumu cyklistické dopravy ve městě.

Doprava v klidu
Stav parkování v placených zónách, umístění parkovacích automatů, záchytná parkoviště.

Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci a městském kamerovém systému, akce realizované v roce 2008.

Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky, vybraná opatření ke zvýšení bezpečnosti realizovaná v roce 2008.

Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.

Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2007

10. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. Pokračuje sledování vlivu již plně zprovozněného dálničního… Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2006

9. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Již tradiční ročenka tentokrát kromě pravidelných údajů o dopravě v Plzni obsahuje také první poznatky o přínosu dálničního obchvatu města. Mimořádně velká část ročenky je letos věnována cyklistické dopravě, konkrétně výsledkům… Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2005

1. 9. 2006 | Autor: Zátka Vladimír, Ing.

Tato publikace již tradičně přináší přehled základních odborných i všeobecných informací o dopravní problematice v našem městě za uplynulý rok. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2004

1. 9. 2005 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

Jako již tradičně, i za rok 2004 zveřejňujeme ročenku informací o dopravě v Plzni. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2003

15. 6. 2004 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni, tentokrát v nové podobě. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2001

16. 11. 2002 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2002

1. 9. 2003 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň