2006

Informace o dopravě v Plzni za rok 2006

9. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Již tradiční ročenka tentokrát kromě pravidelných údajů o dopravě v Plzni obsahuje také první poznatky o přínosu dálničního obchvatu města. Mimořádně velká část ročenky je letos věnována cyklistické dopravě, konkrétně výsledkům průzkumů, které probíhaly od května 2006 do dubna 2007.
Ročenka 2006 - obálka

 

Základní ukazatele (dokument PDF, 111 kB)

Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.

 

Automobilová doprava (dokument PDF, 316 kB)

Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy, vliv zprovoznění dálnice D5.

 

Pentlogram intenzit automobilové dopravy (dokument PDF, 120 kB)

Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet všech vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).

 

Městská hromadná doprava (dokument PDF, 24 kB)

Základní charakteristiky o síti a provozu MHD.

 

Cyklistická doprava (dokument PDF, 89 kB)

Souhrnné údaje o cyklistických trasách, výsledky rozsáhlého sčítání cyklistické dopravy v roce 2006 (a na jaře 2007).

 

Doprava v klidu (dokument PDF, 906 kB)

Stav parkování v placených zónách, umístění parkovacích automatů, záchytná parkoviště.

 

Řízení dopravy (dokument PDF, 1,41 MB)

Informace o světelné signalizaci a městském kamerovém systému, akce realizované v roce 2006.

 

Dopravní nehodovost (dokument PDF, 1,45 MB)

Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky, vybraná opatření ke zvýšení bezpečnosti realizovaná v roce 2006.

 

Financování dopravy a dopravních staveb (dokument PDF, 39 kB)

Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2007

10. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. Pokračuje sledování vlivu již plně zprovozněného dálničního… Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2005

1. 9. 2006 | Autor: Zátka Vladimír, Ing.

Tato publikace již tradičně přináší přehled základních odborných i všeobecných informací o dopravní problematice v našem městě za uplynulý rok. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2004

1. 9. 2005 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

Jako již tradičně, i za rok 2004 zveřejňujeme ročenku informací o dopravě v Plzni. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2003

15. 6. 2004 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni, tentokrát v nové podobě. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2001

16. 11. 2002 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2002

1. 9. 2003 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň