Starší

Informace o dopravě v Plzni za rok 2004

1. 9. 2005 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

Jako již tradičně, i za rok 2004 zveřejňujeme ročenku informací o dopravě v Plzni.

Základní ukazatele (dokument PDF, 139 kB)

Nejdůležitější charakteristiky a o obyvatelstvu, městě a dopravní infrastruktuře.

Automobilová doprava (dokument PDF, 74 kB)

Statistická data, intenzity dopravy na vybraných stanovištích, časové variace dopravy.

Pentlogram intenzit automobilové dopravy (dokument PDF, 157 kB)

Mapa s vyznačenými objemy dopravy na komunikacích,  vyjadřuje počet aut za 24 hodin v každém směru na vybraných úsecích komunikační sítě v Plzni.

Městská hromadná doprava (dokument PDF, 330 kB)

Základní charakteristiky o síti MHD, dopravní průzkumy, informace o projektu Plzeňská karta a systému Integrované dopravy Plzeňska.

Cyklistická doprava (dokument PDF, 722 kB)

Dopravní průzkumy, různá dopravní opatření.

Parkování, tzv. doprava v klidu (dokument PDF, 3,08 MB)

Informace o možnostech a cenách parkování, umístění parkovacích automatů.

Dopravní ústředna a automatizavaný systém řízení dopravy (dokument PDF, 1,34 MB)

Řízení dopravy, kamerový systém a světelná signalizace.

Nehodovost a opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy

Vybraná opatření realizovaná v minulém roce, základní statistiky z oblasti dopravní nehodovosti, kterou připravujeme ve spolupráci s PČR.

Otevření části dálničního obchvatu města (dokument PDF, 6,81 MB)

Průběh a popis výstavby jednotlivých částí dálničního obchvatu.

Rekonstrukce v sadech Pětatřicátníků (dokument PDF, 1,8 MB)

Průběh a popis výstavby důležitého přestupního uzlu.

Financování (dokument PDF, 51 kB)

Vybraná čísla z hlediska financování dopravy.

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2007

10. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší velké množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. Pokračuje sledování vlivu již plně zprovozněného dálničního… Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2006

9. 10. 2008 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Již tradiční ročenka tentokrát kromě pravidelných údajů o dopravě v Plzni obsahuje také první poznatky o přínosu dálničního obchvatu města. Mimořádně velká část ročenky je letos věnována cyklistické dopravě, konkrétně výsledkům… Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2005

1. 9. 2006 | Autor: Zátka Vladimír, Ing.

Tato publikace již tradičně přináší přehled základních odborných i všeobecných informací o dopravní problematice v našem městě za uplynulý rok. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2003

15. 6. 2004 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni, tentokrát v nové podobě. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2001

16. 11. 2002 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2002

1. 9. 2003 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

I v letošním roce přinášíme ročenku Informace o dopravě v Plzni Více

Město Plzeň