2013

Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni

17. 10. 2013 | Autor: Huleš Lukáš, Bc.

V měsíci srpnu letošního roku byla realizována akce „Úprava parkování ve vnitrobloku Pod Lesem v Plzni“.
Byla navýšena kapacita parkování ve vnitrobloku o 17 parkovacích míst. Ke stávajícímu pískovišti byly vytvořeny dvě přístupové trasy zpevněné zatravňovacími rošty. V rámci sadových úprav bylo vysazeno 5 ks malokorunných alejových stromů s podsadbou keřů.

  
Stavba byla  dokončena s nákladem 480.836,-Kč.
 
Prováděcí firma: STRABAG, a.s.


    

    

Město Plzeň