2013

Informace o dopravě v Plzni za rok 2013

8. 10. 2014 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka přináší další novinky, statistiky a informace o dopravním dění v Plzni.
Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF.
.
Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení.
   Automobilová doprava
Data o vývoji automobilizace a motorizace, intenzity dopravy na komunikační síti, časové variace dopravy v Plzni během různých časových období.
   Intenzity automobilové dopravy
Mapa s vyznačenými objemy dopravy na vybraných komunikacích města (počet osobních a nákladních vozidel za 24 hodin v průměrný pracovní den).
   Veřejná doprava
Základní charakteristiky sítě IDP a MHD, statistika provozu v roce 2013, schéma linek MHD, přejmenování zastávek.
Souhrnné údaje o cyklistických trasách, popis nově budovaných stezek a objektů.
   Železniční doprava
Informace o dalších krocích rekonstrukce železničního uzlu Plzeň.
   Doprava v klidu
Zóny placeného parkování, informace o cenách, další možnosti parkování v centrální oblasti města. 
   Řízení dopravy
Informace o světelné signalizaci, akce realizované v roce 2013, preference vozidel MHD na křižovatkách řízených SSZ, rozvoj kamerového systému.
   Dopravní nehodovost
Základní údaje ze statistických dat Policie ČR, nejvíce nehodové křižovatky a úseky v roce 2013.
   Rozvoj dopravní infrastruktury
Informace o dokončených i probíhajících stavbách s výraznějším vlivem na dopravní situaci v Plzni.
   Financování dopravy a dopravních staveb
Struktura výdajů na dopravu vynaložených z rozpočtu města.
.
.
Zpracovatel ročenky: Jitka Dixová, SVSmP

Soubory ke stažení:

Související články

Informace o dopravě v Plzni za rok 2009

6. 12. 2010 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Tradiční ročenka i tentokráte přináší množství informací o dopravě v Plzni, statistické údaje a popis významných nově budovaných objektů dopravní infrastruktury. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2010

13. 10. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Po kliknutí na název kapitoly se otevře příslušná část publikace ve formátu PDF. Základní ukazatele Nejdůležitější demografické charakteristiky města, statistické údaje o pozemních komunikacích a jejich vybavení. … Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2011

19. 11. 2012 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2011. Více

Informace o dopravě v Plzni za rok 2012

26. 9. 2013 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Standardní ročenka - informace o dopravě v Plzni 2012. Více

Město Plzeň