2013

Přejmenování zastávek MHD v Plzni je završeno

19. 12. 2013 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

Dne 15.12.2013 došlo k faktickému přejmenování cca 180 zastávek MHD v Plzni. O vývoji procesu přejmenování jsme veřejnost průběžně informovali (viz níže uvedené odkazy na články). K dnešnímu dni jsou tedy nové názvy uvedeny na zastávkách i na internetu (např. mapový portál Mapy.cz či Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.).

Na základě dotazů z řad veřejnosti dále uvádíme nejčastěji se vyskytující:

Zastávka: Pařížská (dříve Hl. nádr. ČD, Americká).
Proč nebyl název zachován, když se nachází v blízkosti vlakového nádraží?
Nový název je dle kolmé ulice k uvedené zastávce. V současné době, vzhledem opravě Wilsonova mostu, se tato zastávka neobsluhuje. Nově byl otevřen podchod z vlakového nádraží, který vyúsťuje v blízkosti nově zřízené zastávky Hlavní nádraží (nachází se pod sídlem soudu, dříve „Hl. nádr. ČD, Šumavská“), zastávka Hlavní nádraží tedy nahradí co do významu zastávku Pařížská.

Zastávka Stavební stroje (v ul. Jateční).
Proč se náze zůstal zachován, když v okolí již takový podnik není?
Návrhy názvů byly mj. projednány se zástupci městských obvodů, které mají své odborné komise a jejich připomínky (ne vždy systémově korektní) byly zohledněny, proto název Stavební stroje zůstal zachován a bude představovat historickou paměť místa.

Ostatní dotazy:
Jaké byly důvody k přejmenování?
Názvy podle neexistujících objektů, nepochopitelné zkratky, nejednotné pojmenování v přestupních uzlech, nesystematické využití názvů ulic, nesoulad s pravidly českého pravopisu, snaha odbourat z názvů čárky, spojovníky, tečky a jiné značky, potřeba signalizovat významné turistické cíle apod. To vše má zkvalitnit informovanost cestujících zejména prostřednictvím databáze zastávek v CIS (celostátní informační systém o jízdních řádech osobní dopravy). Jako impulz lze uvést podněty veřejnosti (např. k názvům zastávek podle neexistujících objektů), jakož i vlastní vyhodnocení neúnosného stavu v názvosloví některých zastávek správcem komunikací.
Jaká je výše nákladů spojená s přejmenováním?
Náklady na přejmenování dosahují částky cca 250 tis. Kč.

Další informace o přejmenování naleznete v článcích, na které Vás odkazujeme:
Přejmenování zastávek se blíží (z 10.10.2013)
Změna názvů zastávek MHD v Plzni schválena (z 12.10.2012)
Změna názvů zastávek MHD v Plzni ( z 6.3.2012).

Město Plzeň