2013

Přejmenování zastávek se blíží

10. 10. 2013 | Autor: Vosátko Jaroslav, Ing.

V září loňského roku Rada města Plzně přijala usnesení, kterým se schválují názvy zastávek veřejné dopravy na území města Plzně (cca 188 zastávek veřejné dopravy). Tím se završila administrativní fáze přejmenování zastávek, o kterém jsme již informovali (odkaz na články viz níže).

Změny v názvu mají různou podobu, a to od kosmetické úpravy (velké písmeno po předložce např. „K Nemocnici“) přes odstranění přežitých názvů (např. „ČSAO“) až k přejmenování přestupního uzlu novým názvem (např. „Nám. M. Horákové“ na „Slovany“). Změny v uzlu "Hlavní nádraží" reagují na vybudování nového výstupu z nádraží do Šumavské ulice. Blíže se o této problematice dočtete v článku Změna názvů zastávek MHD v Plzni.

Faktické přejmenování se završí dne 15. prosince t.r. s tím, že práce na přejmenování začnou od cca poloviny října (např. přelepování názvů na označnících), proto se bude stávat mj. i to, že označení zastávky bude odlišné od platného názvu.

Z důvodu minimalizace dopadů této události na cestující se bude přibližně 14 dní před realizací veřejnost informovat prostřednictvím hlášení ve vozech. Zároveň budou pro cestující připraveny letáky s kompletním přehledem starých a nových názvů, které budou k dispozici na kontaktních místech PMDP, informačních centrech města Plzně a na městských úřadech.

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů se můžete obracet na infolinku PMDP na číslo 378 037 485, dále na řidiče nebo na revizory, kteří vám také rádi pomohou se v nových názvech zorientovat. Informace budou zároveň dostupné na zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská tř. 12).

Věříme, že změny názvů zastávek přispějí ke zlepšení orientace cestujících v MHD v Plzni a že budou cestující veřejností přijaty s pochopením.

Odkazy - články:
Změna názvů zastávek MHD v Plzni schválena.
Změna názvů zastávek MHD v Plzni.

Odkazy - seznamy:
Seznam zastávek a jejich budoucí název (dle abecedy).
Seznam zastávek a jejich budoucí název (dle linek).

Odkazy - plánky:
Zjednodušený plánek - vlakové nádraží.

Město Plzeň