2013

Častý vandalismus v okružních městských sadech

3. 12. 2013 | Autor: Nižaradzeová Lucie, Ing.

Okružní městské sady, zelený smaragd kolem historického jádra města Plzně, se pomalu ukládají ke svému spánku. V letošním roce těšily statisíce lidí při krátkých procházkách, hostily desítky kulturních a společenských akcí, zpestřovaly městskou šeď záplavou průběžně nakvétajících trvalek, letniček a okrasných keřů. V každém ročním období je v sadech co pozorovat a obdivovat. Každý si zde najde to své…

Bohužel, v posledních dvou měsících si zde určitá skupina lidí nalezla aktivitu, která se s funkcí okružních sadů neztotožňuje – a sice cvičení bojových plemen psů. Dotyční své čtyřnohé mazlíčky cvičí tím způsobem, že je nechají agresivně „útočit“ na kmeny stromů a keřů, věší je na níže rostlé větve, které psi následně zcela ukoušou. Tímto chováním dochází k nenávratnému poškození dřevin, které je následně nutno odborně ošetřit. Některé dřeviny jsou však poškozeny a zničeny natolik, že jediné řešení je jejich odstranění.

Doposud bylo zcela zničeno 23ks roubovaných šeříků na kmínku v prostoru Mlýnské strouhy, velká skupina pěnišníků rostoucí v Šafaříkových sadech pod muzeem. Poškozen byl rovněž „Strom Evropy“ – červenolistý buk rostoucí v trávníku pod muzeem, lípa v Šafaříkových sadech, dvě lípy v Křižíkových sadech, starý tis v Mlýnské strouze.

Navzdory všudypřítomnému kamerovému systému se zatím pachatele nepodařilo postihnout.

Tímto žádáme vás všechny, kteří v sadech rádi trávíte svůj čas, či tudy pouze denně procházíte, a není vám vzhled sadů lhostejný: zpozorujete-li jakoukoli aktivitu, která vede k cílenému poškozování dřevin a vybavení parku, neprodleně kontaktujte strážníky Městské Policie na tísňové telefonní lince 156.


         

          

Město Plzeň