2008

Oprava chodníku v Lipové ulici

2. 10. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Oprava chodníku v Lipové ul. v úseku od ul. Pod Všemi svatými směrem k ul. Na Roudné.

Oprava byla provedena na základě žádosti ÚMO Plzeň 1. Z důvodu špatného odvodnění pěšího úseku bylo provedeno nové zpevnění celého úseku s řádným vyspádováním pro odvedení vody. Nový povrch je ze zámkové betonové dlažby BEST BEATON.

 

původní stav   

Lipová ul. - původní stavLipová ul. - původní stavLipová ul. - původní stav

 

Nový stav  

Lipová ul. - nový stavLipová ul. - nový stav

 

Opravu prováděla firma IPN s.r.o.

Termín dokončení prácí k 11.2.2008,

Celkové náklady čnily 253 834,- Kč.

Město Plzeň