2008

Vyhořelý bývalý vrtulníkový hangár č.13 na Borských polích v Plzni

7. 10. 2008 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Dne 13.9.2008 došlo k vyhoření objektu bývalého vrtulníkového hangáru na Borských polích v Plzni.

Tento objekt je majetkem Statutárního města Plzeň a nachází na okraji města v průmyslové zóně „Borská pole“ mezi ulicemi Teslova a Univerzitní a je pozůstatkem zařízení bývalého vojenského letiště. Objekt již nebyl několik let využíván. Důvodem nevyužití byl jeho špatný stav zapříčiněný převážně vandalismem.

Vzniklá škoda činí asi 3 200 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že požárem došlo ke zhroucení ocelové konstrukce, která se stala životu nebezpečnou zvláště pro některé nenechavé jedince, kteří takovéto objekty vyhledávají pro snadné obohacení, bylo nutno objekt ihned zabezpečit a v co nejkratší době jej odstranit.

Hangár č. 13 po požáruHangár č. 13 po požáruHangár č. 13 po požáruHangár č. 13 po požáru

Tímto úkolem byla pověřena firma TREPART s.r.o., Pardubice, jejíž cenová nabídka na odstranění objektu byla nejnižší a činila 3 999 399,60 Kč včetně DPH.

Objekt bývalého vrtulníkového hangáru bude odstraněn do 25.10.2008.

Město Plzeň