2008

Lávka přes náhon v Křimicích

30. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Nevyhovující stávající lávka s nosnou ocelovou konstrukcí bude nahrazena novou dřevěnou lávkou s ocelovými výztuhami. Nová lávka je situována do místa stávající, což se odrazí na minimální úpravě předmostí. Začátek úpravy je daný začátkem rampy na levém břehu a konec úpravy je v místě napojení na zpevnění před restaurací. Celková délka upravovaného úseku včetně lávky je 24,9m, z toho na lávku připadá 14,44m.lávka přes náhon v Křimicích - původní stav

 

lávka přes náhon v Křimicích - původní stavlávka přes náhon v Křimicích - původní stavlávka přes náhon v Křimicích - původní stavlávka přes náhon v Křimicích - původní stav

Na tuto akci je zpracována projektová dokumentace – Ing. Josef Kejchal

Realizační firma: JHP mosty spol. s r.o., Ústřední 60, Praha 10

Termín realizace: 7/2008 – 12/2008

Celkové náklady na akci: 3.494.083,- Kč.

Město Plzeň