2008

Propustek ul. V Břízkách – Radčice

30. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Stávající nevyhovující propustek bude zkapacitněn a nahrazen novým propustkem.Postaven bude z rámů Beneš 2 x 1m. Koncová křídla budou taktéž z prefabrikátů Beneš. Nosnou konstrukcí propustku budou jak rámy prefabrikátů Beneš tak i betonová vyztužená deska o tloušťce 20 cm přes kterou bude nanesen asfaltový beton tloušťky 5 cm. V rámci rekonstrukce propustku budou upraveny i části přilehlých komunikací.propůstek v ul. V Břízkách - původní stav

 

propůstek v ul. V Břízkách - původní stavpropůstek v ul. V Břízkách - původní stav

 

Na tuto akci je zpracovávána projektová dokumentace – Ing. Josef Špánik, CSc.

Termín realizace: 7/2008 – 12/2008.

Realizační firma: CETINA a KENAUR s.r.o., Vřesová 494, Zruč-Senec.

Celkové náklady na akci 1.139.209,- Kč.

Město Plzeň