2008

Rekonstrukce trakčního vedení a veřejného osvětlení Zborovská ulice

26. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V rámci stavby bylo realizováno zřízení nové stezky pro cyklisty s chodníkem, rekonstrukce trolejbusového vedení a úprava veřejného osvětlení na společných stožárech s novým kabelovým rozvodem.trolejbusová trať Zborovská - nový stav

Cyklostezka v délce 450m s živičnou úpravou proběhla podél komunikace vlevo ve směru do města od posledních stávajících objektů k trolejbusové zastávce MHD „U Plynárny“. Úprava trolejového vedení s veřejným osvětlením a výměna trakčních stožárů začíná od křižovatky se Samaritskou ulicí a navazuje na dokončenou rekonstrukci komunikace vč. trolejového vedení na Doudlevecké ulici. Jedná se o délku dvoustopé tratě 680m, výměna trakčních stožárů 35 ks a osazení 28 ks svítidel VO.

 Původní stav

trolejová trať Zborovská - původní stavtrolejová trať Zborovská - původní stavtrolejová trať Zborovská - původní stavtrolejová trať Zborovská - původní stavtrolejová trať Zborovská - původní stav

 Nový stav

trolejová trať Zborovská - nový stavtrolejová trať Zborovská - nový stavtrolejová trať Zborovská - nový stavtrolejová trať Zborovská - nový stav

 Zhotovitelem stavby byla na základě výběrového řízení firma Stavby silnic a železnic a.s.

Celkové náklady činíly 15,7 mil. Kč.

Dokončení stavby v srpnu 2008.

Město Plzeň