2008

Oprava komunikace v ulici K Stráži

2. 10. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

Oprava komunikace v ul. K Stráži byla provedena v úseku nad křižovatkou s ul. K Ráji.ul. K Stráži - nový stav

Oprava byla provedena na základě žádosti občanů MO Plzeň 1, stávající povrch byl nevyhovující nezpevněný ve svahu často znečištěný naplaveninami písku po dešti, s výtluky. Po opravě se zlepšila sjízdnost tohoto úseku zejména v zimním období.

Původní stav

ul. K Stráži - původní stavul. K Stráži - původní stavul. K Stráži - původní stavul. K Stráži - původní stav

Nový stav

ul. K Stráži - nový stavul. K Stráži - nový stavul. K Stráži - nový stav

Opravu prováděla firma SILBA s.r.o., Nám. Gen. Piky 8, Plzeň.

Termín dokončení 13.8.2008,

celkové náklady na opravu činily 247 982,- Kč.

Město Plzeň