2011

Zpráva o stavu SSZ v roce 2011

8. 11. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Z větších akcí, které bylo možné v roce 2011 zaznamenat v oblasti modernizace a výstavby světelných signalizačních zařízení, lze uvést:
 
K133  Přemyslova – Jízdecká
byla provedena kompletní rekonstrukce křižovatky včetně výměny řadiče, kabelů, stožárů i návěstidel. Poprvé v Plzni zde byla místo klasických žárovek použita LED návěstidla, která mají při lepší svítivosti a delší životnosti výrazně nižší spotřebu energie. Nově byly doplněny řízené chodecké přechody přes vozovku i na konec tramvajových zastávek do prostoru křižovatky Přemyslova x Tovární. Zde na základě zaznamenaných zkušeností dojde ještě k doplnění tramvajových signálů před místo pro přecházení přes tramvajové těleso.
.
K524  U Seřadiště – K Dráze,   K530  U Seřadiště – HZS
V souvislosti s dostavbou dálničního přivaděče silnice I/20 v úseku  K Dráze – Jasmínová byly zprovozněny dvě nově řízené křižovatky. Naprogramovány jsou v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru s ostatními směry pouze na výzvu. Signalizace K530 nahradila starší účelovou signalizaci hasičů.
.
K405  Rokycanská – Jiřinová
Křižovatka je součástí nově budované obytné zóny v Plzni na Švábinách. Bylo zprovozněno zcela nové signalizační zařízení pro napojení tohoto území  na Rokycanskou třídu. Stavba byla uhrazena soukromým investorem a zařízení poté předáno do správy SVSMP.
.
K113  U Prazdroje – Gambrinus
V rámci výstavby obchodního centra Hornbach byla původní T-křižovatka přestavěna na čtyřramennou a v souvislosti s tím byly provedeny i potřebné úpravy SSZ. Došlo k modernizaci řadiče a návěstidel, což následně umožnilo připojení křižovatky k dopravní ústředně a tím zpřístupnilo křižovatku pro vzdálenou správu a monitoring.
.
K135  E.Beneše – FN  Bory
Zde byla provedena kompletní rekonstrukce SSZ, výměna řadiče, instalace LED návěstidel a doplnění signalizace na výjezd z areálu nemocnice. Tím byl původně chodecký přechod P135 překlasifikován na plnohodnotnou křižovatku. Postupně zde bude také uplatněn systém preference nekolejové MHD. V současné době (listopad 2011) probíhá dolaďování programu a časových nastavení křižovatky.
.
K307  Karlovarská – Alej Svobody, K309  Karlovarská – Sokolovská
V rámci 2. etapy rekonstrukce tramvajové trati na Karlovarské třídě, byla provedena i kompletní modernizace uvedených signalizačních zařízení, výměna starých řadičů za typ C940 a osazení úsporných LED návěstidel. Součástí modernizace byly i drobné úpravy stavebního i dopravního řešení, které zvýší bezpečnost chodců i vozidel.
.
P069  Přechod přes Dlouhou ulici  (Dlouhá – Sokolská)
I u tohoto přechodu, který je dnes řízen nejstarším řadičem ve městě, dojde k modernizaci řídící jednotky a dopravního řešení. Akce je plánována na přelom roků 2011-2012. Celková obnova tohoto zařízení proběhne až  v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí Dlouhé ulice.
.
.
Průběžně (a většinou bez zvenčí pozorovatelné změny) je pak v rámci běžné údržby křižovatek prováděna modernizace hardwarového vybavení, zejména výměna desek a řidících modulů za jejich novější verze, které pak umožňují využití nových funkcí a vlastností řadičů, jako je např. vzdálená správa, on-line monitoring, detekce chyb, optimalizace signálních plánů, statistika dopravní intenzity a některé další.
Město Plzeň