2011

Likvidace SSZ v souvislosti se změnou dopravních intenzit

8. 11. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Protože se v průběhu let zejména v souvislosti s výstavbou nových komunikací mění i význam a využití komunikací stávajících, dochází v některých lokalitách k rušení světelné signalizace. Důvodem je nejčastěji stáří řadiče i ostatního vybavení a s ohledem na dopravní zatížení se nevyplatí investice do čehokoli modernějšího.
.
K212  Domažlická – Dopravní
V souvislosti s dokončením dálničního přivaděče silnice I/26 Domažlická ul. (obchvat Nové Hospody) v prosinci 2011 bude trvale zrušena světelná signalizace na křižovatce Domažlická – Dopravní (konečná trolejbusu č.12). Připravují se i návrhy ke změně přednosti v jízdě v křižovatce - ve směru jízdy trolejbusu.
Toto světelné signalizační zařízení zde bylo uvedeno do provozu v roce 1997 v souvislosti s otevřením úseku dálnice D5 Sulkov - Rozvadov a převedením frekvence z Křimické na Domažlickou třídu. Bylo zde instalováno v té době již použité vybavení, demontované v oblasti Lochotína. Po převedení provozu na nový úsek silnice I/26 ztratí stávající komunikace dopravní význam a signalizace se stane nadbytečnou. Demontáž starého zařízení proběhne na přelomu roku 2011-2012.

K241  Domažlická – U Dráhy
Světelná signalizace v této lokalitě má stejnou historii jako zařízení na Nové Hospodě. Z dnešního pohledu, kdy je skvrňanská točna trolejbusu využívaná jen minimálně a intenzity dopravy v tomto úseku Domažlické tř. jsou také daleko nižší než před 10 lety, ztrácí zařízení svůj význam a původně plánovaná rekonstrukce spočívající ve výměně řadiče a doplnění smyček umožňujících dynamické řízení křižovatky byla shledána jako neúčelná. Dopravní význam samotné ulice U Dráhy dnes není tak velký, aby opravňoval k milionové investici, kterou by si tato rekonstrukce vyžádala. V souvislosti s dostavbou dálničního přivaděče D5 – Domažlická dojde tedy i zde ke zrušení světelné signalizace bez náhrady.
Mezilehlá signalizace na Zátiší již byla částečně modernizována a zůstane trvale v provozu.
.
Další staré zařízení, které bylo nedávno bez náhrady zrušeno, se nacházelo na křižovatce
K308  Karlovarská – Pod Košutkou
Zde bylo SSZ instalováno v době výstavby Karlovarské třídy jako přechod pro chodce zejména s ohledem na blízké učiliště a internáty. Vzhledem k hustotě ostatních řízených křižovatek v lokalitě však působilo kontraproduktivně na koordinaci a z důvodu minimálního využití bylo dlouhodobě přepnuto do režimu blikavé žluté (potom i z hlediska technického stavu, který nedovoloval plnohodnotný provoz).  Dopravní průzkum letos v místě provedený nízkou intenzitu chodců jenom potvrdil. Při rekonstrukci tramvajové trati na Karlovarské proto byla návěstidla odstraněna a přechod pro chodce nahrazen stavebně lépe upraveným místem pro přecházení.
.
Posledním zařízením, které bude koncem letošního roku demontováno, je
K123  Husova –  Husovo nám.
SSZ zde plnilo svoji úlohu v době, kdy ulice po obvodu Husova náměstí sloužily jako točna MHD. Důvodem k ukončení činnosti tohoto zařízení byl jeho katastrofální technický stav, ale protože dopravní zatížení křižovatky není příliš vysoké, prozatím se rekonstrukce nestala prioritou (narozdíl od sousední křižovatky Tylova - Korandova, kde bylo zařízení částečně modernizováno). V poslední době dospěly ponechané stožáry do stavu hrozícího zřícením, a proto musí být odstraněny. V budoucnu se s obnovou signalizace na severní straně Husova náměstí počítá (ovšem již pouze v rohu bližším autobusovému nádraží), především v souvislosti s uvažovaným zobousměrněním komunikace na západní straně náměstí.
.

 

Město Plzeň